Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 4 Camera Obscura 2019.

12/11/2019, 20:36 | Kết quả
Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 4 Camera Obscura 2019 được tổ chức bởi Cultural Center Donji Milanovac và Photo Club “Danube” với 04 salon của các quốc gia Serbia, Belarus, South Africa, Poland.
 
Cuộc thi được sự bảo trợ của FIAP số  424 – 427/2019;  PSA  số 447/ 2019;  FSS số 47/2019; FRP số 250/ 2019 ; GPU số L190113 - M16G; MOL số 43 - 47/2019; PSSA số 08/ 2020; IUP số 024/ 2019; Belarusian Club of Art Photography - BCAP số 02/ 2019.

Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới. Ban Tổ chức đã nhận được số lượng lớn các tác phẩm từ các tác giả tham gia dự thi ở 04 đề tài Tự do màu, Tự do đơn sắc, Thiên nhiên (màu và đơn sắc), Du lịch (màu và đơn sắc). Ban Giám khảo cuộc thi là những nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm đến từ các quốc gia Croatia, Serbia, Belarus, South Africa, Slovakia, Poland.

Vượt qua hàng trăm tác giả, các tác giả Việt Nam đã xuất sắc giành những giải thưởng như sau:

* Salon Serbia:

Huy chương Đồng Salon:

Tác phẩm: Together - Tác giả: Vũ Mạnh Cường (Đề tài Tự do đơn sắc)

Bằng Danh dự Salon:

Tác phẩm: Midland source circuit - Tác giả: Vũ Mạnh Cường (Đề tài Tự do màu)

Bằng Danh dự IUP:

Tác phẩm: Morning on Tuyen Lam lake - Tác giả: Đào Tiến Đạt 

Bằng Danh dự Salon:

Tác phẩm: Afternoon on the Cat Ba Bay - Tác giả: Vũ Mạnh Cường (Đề tài Du lịch).

*Salon Belarus:

Huy chương Vàng PSA:

Tác phẩm: New day - Tác giả: Trần Phong (Đề tài Du lịch)

Huy chương Vàng GPU:
 
Tác phẩm: Nắng sớm - Tác giả: Nguyễn Đức Diệu (Hoàng Diệu) (Đề tài Du lịch).

Huy chương Bạc Salon:

Tác phẩm: Afternoon on the Cat Ba Bay - Tác giả: Vũ Mạnh Cường (Đề tài Du lịch).

Bằng Danh dự FIAP:

Tác phẩm: Summer on the Lotus pond – Tác giả: Vũ Mạnh Cường (Đề tài Tự do màu)

Bằng Danh dự BCAP:

Tác phẩm: Tác phẩm: Together - Tác giả: Vũ Mạnh Cường (Đề tài Tự do đơn sắc)

*Salon Poland:

Huy chương Bạc MoL:


Tác phẩm: New day - Tác giả: Trần Phong (Đề tài Du lịch)

Huy chương Đồng:
 
Tác phẩm: Summer on the lotus pond No1- Tác giả: Vũ Mạnh Cường (Đề tài Tự do màu)

Bằng Danh dự FIAP:

Tác phẩm: Bình minh lên - Tác giả: Nguyễn Vũ Hậu (Đề tài Du lịch)

Bằng Danh dự BCAP:

Tác phẩm: The Choreograpy of water No 1 - Tác giả: Đào Tiến Đạt (Đề tài Du lịch)

Bằng Danh dự Salon:

Tác phẩm: Nắng sớm - Tác giả: Nguyễn Đức Diệu (Hoàng Diệu) (Đề tài Du lịch)

* Salon South Africa:

Bằng Danh dự BCAP:

Tác phẩm: Aplace left to return - Tác giả: Đào Tiến Đạt ( Đề tài Tự do màu)

Ngoài ra các tác giả Đào Tiến Đạt, Trần Phong, Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Đức Diệu, Nguyễn Thị Hải Yến, Tạ Ngọc Xuân, Nguyễn Vũ Hậu còn có nhiều tác phẩm được treo tại cuộc thi.

Dự kiến triển lãm:

- Từ ngày 20 - 27/12/ 2019 tại Donji MilanovacCultural Center Donji MilanovacKralja Petra I BB 
- Từ ngày 20 - 27/12/2019 tại Krosno, Photo gallery RCKP KrosnoulKolejowa 1 
- Từ ngày 20 - 27/12/2019 tại Gallery, KNIZHNAYA   SHAFA,,  pr. Dzierdzinkogo  9.   MINSK, Belarus 
- Từ ngày 20 - 27/12/2019 tại EdenvaleEdenvale Community CentreVan Riebeeck Avenue 

Gửi Catalogs và Giải thưởng: 05/01/2020

Chi tiết xem tại: www.photoclub-danube.com.

 
Minh Phương

Tin tức khác