Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 28 CAMBRILS PHOTOGRAPHY AWARDS 2018 tại Tây Ban Nha.

10/11/2018, 15:42 | Kết quả
 

Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 28 CAMBRILS PHOTOGRAPHY AWARDS 2018 được tổ chức bởi Agrupacio Fotografica Cambrils, Tây Ban Nha. Được sự bảo trợ của FIAP số 493/2018; I số 14/2018; FCF số 62/2018 và CEF.

Cuộc thi đã thu hút được số lượng lớn tác phẩm từ các tác giả trên thế giới tham dự với 04 đề tài bao gồm: Tự do đơn sắc, Tự do màu, Chân dung (màu và đơn sắc), Du lịch (màu và đơn sắc).

Ở cuộc thi này, NSNA Lý Hoàng Long đã xuất sắc giành được những giải thưởng lớn như sau:

Huy chương Vàng FIAP:
 
Tác phẩm: Mud Wrestling - Tác giả: Lý Hoàng Long 

Bằng Danh dự FIAP:
 
Tác phẩm: Bamboo baskets seller - Tác giả: Lý Hoàng Long

Bằng Danh dự FIAP:

Tác phẩm: Priest Portrait 1 - Tác giả: Lý Hoàng Long 
 
Một số tác phẩm đoạt giải của tác giả nước ngoài tại cuộc thi:

Huy chương Vàng FIAP -Tác phẩm: Captivity -Tác giả: Leonid Glodi, Israel

Huy chương Vàng FIAP - Tác phẩm: Vrowtje achter raam - Tác giả: Daniel Lybaert, Holanda.

Huy chương Vàng FIAP - Tác phẩm: SnowMonkey - Tác giả:Tin Sang Chan, Canada

Huy chương Bạc FIAP -Tác phẩm:Orphanagelife - Tác giả: Istvan Kerkes, Hungary

Huy chương Bạc FIAP - Tác phẩm: Eden - Tác giả: Eileen Murray, United King dom

Huy chương Bạc FIAP - Tác phẩm: SharingWithHotSpring - Tác giả: Thomas Lang , United States

Dự kiến triển lãm: Từ 25/11/2018 đến 28/01/2019 tại Town Hall.
 
Minh Phương

Tin tức khác