Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “TRAMONTANA 2017” tại Montenegro

14/11/2017, 22:28 | Kết quả
Cuộc thi do Photo Club “Perasto” thành phố Kotor của Cộng hòa Montenegro tổ chức với sự bảo trợ của FIAP (số:2017/429),PSA và Gradas PGI.

Cuộc thi có các hạng mục: tự do cho ảnh màu, đen trắng, thiên nhiên, du lịch, chân dung và mỹ thuật. Ban Tổ chức đã nhận được 3.525 tác phẩm dự thi của 264 tác giả từ 56 quốc gia trên thế giới.

Trong cuộc thi này các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng sau:

Tác giả Nguyễn Ngọc Sơn nhận Bằng Danh dự PC Perasto cho tác phẩm “Chiều về nhà” (hạng mục: Màu).

Tác giả Phạm Huy Trung giành Huy chương Đồng cho tác phẩm “Lãnh đạo” (hạng mục: Thiên nhiên).

Tác giả Võ Thị Huỳnh giành Huy chương Đồng PC Perasto cho tác phẩm “Nhớ mẹ” (hạng mục: Chân dung và mỹ thuật).

Tác giả Trần Nguyên Vũ nhận Bằng Danh dự FIAP cho tác phẩm “Thời gian” (hạng mục: Chân dung và mỹ thuật).

Các tác giả Thân Nguyên, Võ Thị Huỳnh, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Ngọc Sơn, Phạm Huy Trung, Trần Nguyên Vũ, Trương Văn Bảy đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại các hạng mục của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: http://www.victory-photo.club/?pg=10

Tác phẩm: Nhớ mẹ - Tác giả: Võ Thị Huỳnh (HCĐ PC Perasto)

Đức Thắng

Tin tức khác