Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “Balkan Frame 2018” tại ba quốc gia Serbia - Macedonia - Montenegro.

16/04/2018, 15:04 | Kết quả

Cuộc thi do Photo Club “Cacak” Cộng hòa Serbia phối hợp với Photo Club “Elema” Cộng hòa Macedonia, Photo Club “Perasto” Cộng hòa Montenegro đồng tổ chức. Với sự bảo trợ của FIAP (số: 2018/198-199-200), PSA (số: 2018/114), FSS, FSM, Gradac PGI, Victory P.W.


Tác phẩm: “Buổi sáng trên hồ Tuyền Lâm No2” - Tác giả:  Đào Tiến Đạt (HCV FIAP)

Cuộc thi có các hạng mục: tự do cho ảnh màu, đen trắng, thiên nhiên, du lịch. Đã có 482 tác giả từ 59 quốc gia trên thế giới tham dự cuộc thi. Qua các vòng chấm chọn, các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng sau:

Tác giả Đào Tiến Đạt đoạt giành Huy chương Vàng FIAP cho tác phẩm “Buổi sáng trên hồ Tuyền Lâm No2” (hạng mục: Du lịch), đồng thời nhận Bằng  Danh dự FKK Cacak cho tác phẩm “Bụi” (hạng mục: Ảnh màu).

Tác giả Phạm Huy Trung giành Huy chương Đồng FKK Cacak cho tác phẩm “Lãnh đạo” (hạng mục: Thiên nhiên) và Bằng Danh dự FIAP cho tác phẩm “Mùa len trâu” (hạng mục: Đen trắng).

Ngoài ra các tác giả Vũ Thanh, Lê Hoàng Nhân, Đào Tiến Đạt, Phạm Huy Trung đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm qua những lần chấm tại ba quốc gia trên.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: http://www.exhibitions.photo/?pg=10&exhibition=5#cmain
Đức Thắng

Tin tức khác