Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Spring Clicks 2918” tại Macedonia & Montenegro

10/06/2018, 17:56 | Kết quả

Cuộc thi được tổ chức bởi Photo Club “Perasto”, Photo Club “Ohrid”, Photo Club “Mladost” của hai quốc gia Macedonia &Montenegro, với sự bảo trợ của FIAP (số: 2018/324-325-326), PSA (số:2018/198), Gradac PGI, Victiry P.W, FSM.

Cuộc thi có các hạng mục: tự do cho ảnh màu, đen trắng, thiên nhiên, phụ nữ - đàn ông - trẻ em.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi có 280 tác giả từ 58 quốc gia trên thế giới tham dự. Những tác giả Việt Nam giành giải thưởng tại các salon  như sau:

Salon Perast:
Tác giả Lê Dức Toại nhận Bằng Danh dự Victory P.W cho tác phẩm “Cuộc sống trên sông 1” (hạng mục: Màu);
Tác giả Thân Nguyên nhận Bằng Danh dự P.C Perasto cho tác phẩm “ Canh chừng 01” (hạng mục: Thiên nhiên);
Tác giả Nguyễn Trung Kiên nhận Bằng khen của Chủ tịch Giám khảo cho tác phẩm “Hương vị miền quê” (hạng mục: Phụ nữ - đàn ông - trẻ em).

Salon Ohrid:
Tác giả Lê Hoàng Nhân nhận hai Bằng Danh dự Gradac PGI và PSA cho các tác phẩm “Học chữ” (hạng mục: Đen trắng) và “Ôn bài” (hạng mục: Phụ nữ - đàn ông - trẻ em).
Tác giả Lê Đức Toại nhận Bằng Danh dự PSA cho tác phẩm “Hành động thanh lịch” (hạng mục: Phụ nữ - đàn ông - trẻ em).

Salon Mladost:

 Tác phẩm: “Vượt qua số phận 3”  - Tác giả: Lê Đức Toại (HCV Gradac) 

Tác giả Lê Đức Toại giành Huy chương Vàng Gradac PGI cho tác phẩm “Vượt qua số phận 3” (hạng mục: Phụ nữ - đàn ông - trẻ em) và Bằng Danh dự của Ban Giám khảo cho tác phẩm “Cơn dông 3” (hạng mục: Đen trắng).

Các tác giả Lê Hoàng Nhân, Đặng Quang Vinh, Nguyễn Trung Kiên, Lê Đức Toại, Thân Nguyên đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm qua các salon của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: www.gradacfoto.com

Đức Thắng

Tin tức khác