Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế Digital India Circuit 2020.

09/11/2020, 16:54 | Kết quả
Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Digital India Circuit 2020 được tổ chức bởi Wildlife photography Association of India. Cuộc thi được sự bảo trợ của PSA số 402/2020; GPU số L200173 – M8G; WPAI số 016-021/2020.


Banner trang chủ Wildlife photography Association of India

Cuộc thi dành cho ảnh kỹ thuật số với 08 đề tài:Tự do Màu; Cuộc sống thành thị (Màu); Tự do Đơn sắc; Cuộc sống Thành thị (Đơn sắc); Thiên nhiên; Cuộc sống hoang dã; Ảnh Báo chí, Du lịch với 384 Huy chương các loại, 8GPU Gold, 579 Bằng chứng nhận Merit, 16 Bằng Danh dự GPU và 06 Salon.
Vượt qua các tác giả đến từ khắp nơi trên thế giới, các tác giả Việt Nam đã xuất sắc giành được những giải thưởng như sau:

Judging 1:

Đề tài Tự do Đơn sắc:

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Hold back to time – Tác giả: Đào Tiến Đạt
Tác phẩm: Efforts – Tác giả: Lê Cảnh Thọ

Đề tài Tự do Màu:

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Study religion – Tác giả: Lê Cảnh Thọ

Tác phẩm: Frolic – Tác giả: Hồ Liêm
Tác phẩm: Vào vụ - Tác giả: Nguyễn Khánh
Tác phẩm: Trẻ em vùng gốm – Tác giả: Lê Hữu Thiết

Đề tài Du lịch:

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Mù Cang Chải – Tác giả: Phí Thị Thu Hà

Đề tài Cuộc sống hoang dã:
Tác phẩm: Con nuôi – Tác giả: Vũ Duy Thông.

Judging 2:

Đề tài Tự do Đơn sắc:

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Efforts – Tác giả: Lê Cảnh Thọ
 
 
Ảnh đẹp nhất về trẻ em:

Tác phẩm: My child hood – Tác giả: Hồ Liêm

Đề tài Tự do Màu:
Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Niềm vui – Tác giả: Vũ Duy Thông

Đề tàiThiên nhiên:
Huy chương Đồng WPAI:
Tác phẩm: Chăm con – Tác giả: Lê Hữu Thiết

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Maternal love 2 – Tác giả: Vũ Duy Thông
Tác phẩm: Celestial light – Tác giả: Phí Thị Thu Hà

Đề tài Du lịch:
Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Tấm thảm ngày mưa – Tác giả: Nguyễn Khánh.

Judging 3:

Đề tài Tự do Đơn sắc:

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Catch fish – Tác giả: Hồ Liêm
Tác phẩm: Efforts – Tác giả: Lê Cảnh Thọ

Ảnh Chân dung đẹp nhất:
Tác phẩm: Hold back to time – Tác giả: Đào Tiến Đạt

Đề tài Tự do Màu:

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: The echo of original No2 – Tác giả: Đào Tiến Đạt
Tác phẩm: Input tube IMG 3158 – Tác giả: Kiều Chung
Tác phẩm: Vào vụ - Tác giả: Nguyễn Khánh

Ảnh đẹp nhất về trẻ em:
Tác phẩm: Tác phẩm: Frolic – Tác giả: Hồ Liêm.

Đề tài Cuộc sống thành thị màu:

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Celestial light - Tác giả: Phí Thị Thu Hà

Ảnh đẹp nhất về chim chóc:
Tác phẩm: Hello – Best of Birds – Tác giả: Lê Hữu Thiết.

Đề tài Du lịch:

Huy chương Vàng WPAI:
Tác phẩm: Mù Cang Chải – Tác giả: Phí Thị Thu Hà

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Hoa Thanh long – Tác giả: Lê Hữu Thiết
Tác phẩm: Đổ đèo – Tác giả: Nguyễn Khánh

Judging 4:

Đề tài Tự do Đơn sắc:

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Efforts – Tác giả: Lê Cảnh Thọ.

Đề tài Tự do Màu:

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Incense making – Tác giả: Hồ Liêm
 

Tác phẩm: Niềm vui – Tác giả: Vũ Duy Thông

Đề tài Thiên nhiên:

Huy chương Vàng PSA:
Tác phẩm: Chăm con – Tác giả: Lê Hữu Thiết

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Plain prinia – Tác giả: Phí Thị Thu Hà

Đề tài Du lịch:

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Mù Cang Chải – Tác giả: Phí Thị Thu Hà
Tác phẩm: Nắng sớm bản Phùng – Tác giả: Nguyễn Khánh.

Judging 5:

Đề tài Tự do Đơn sắc:
Huy chương Bạc WPAI
Tác phẩm: My childhood – Tác giả: Hồ Liêm.

Đề tài Tự do Màu:

Huy chương Đồng WPAI
Tác phẩm: Apalce left to return – Tác giả: Đào Tiến Đạt

Bằng Danh Dự GPU:
Tác phẩm: Vào vụ - Tác giả: Nguyễn Khánh.

Đề tài Thiên nhiên:

Ảnh đẹp nhất về chim chóc:
Tác phẩm: Hello – Best of Birds – Tác giả: Lê Hữu Thiết.

Đề tài Du lịch:

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Việc hàng ngày – Tác giả: Lê Hữu Thiết

Judging 6:

Đề tài Tự do Đơn sắc:

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Efforts – Tác giả: Lê Cảnh Thọ.

Đề tài Tự do Màu:

Ảnh Chân dung đẹp nhất:
Tác phẩm: Apalce left to return – Tác giả: Đào Tiến Đạt

Đề tài Cuộc sống thành thị màu:

Bằng chứng nhận Merit:
Tác phẩm: Rain on the street – Tác giả: Vũ Duy Thông.

Ngoài ra các tác giả Nguyễn Mạnh Hải, Vũ Duy Thông, Hồ Liêm, Lê An Khương, Lê Hữu Thiết, Nguyễn Khánh, Kiều Chung, Lê Cảnh Thọ, Đào Tiến Đạt, Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Kim Ngọc, Lục Thị Vân Thủy, Phí Thị Thu Hà đều có nhiều tác phẩm được treo triển lãm tại cuộc thi.

Chi tiết xem tại:https://www.wpaidelhi.com/

Hoa Hạ

Tin tức khác