Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế Contrast 2020 tại Bosnia and Herzegovina.

28/03/2020, 18:01 | Kết quả
Cuộc thi ảnh quốc tế Contrast 2020 do Câu lạc bộ Infinity, Doboj, Bosnia and Herzegovina tổ chức, dưới sự bảo trợ của IAAP số 045/2020; PSA số 125/2020; MoL số 19/2020; Club số 019/2020.

Ban Tổ chức đã nhận được 4897 tác phẩm của 181 tác giả đến từ 47 quốc gia dự thi. Tổng cộng có 200 giải thưởng các loại với 12 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số: Tương phản (Màu và đơn sắc), Tự do Màu, Tự do đơn sắc, Chân dung (Màu và đơn sắc), Thiên nhiên (Màu và đơn sắc), Cuộc sống hoang dã (Màu và đơn sắc), Chim chóc (Màu và đơn sắc) Du lịch (Màu và đơn sắc), Cuộc sống (Màu và đơn sắc),  Con người (Màu và đơn sắc), Trẻ em (Màu và đơn sắc), Ảnh báo chí (Màu và đơn sắc).

Vượt qua các tác giả trên thế giới, các tác giả Việt Nam đã xuất sắc giành được những giải thưởng như sau:

Đề tài Tương phản:

Huy chương Bạc salon:
 
Tác phẩm: Nhỏ và lớn  – Tác giả: Dương Văn Nhi

Đề tài Tự do Màu:

Bằng Danh dự PSA:

Tác phẩm: Funeral during the flood day – Tác giả: Đặng Kế Cường

Đề tài Tự do Đơn sắc:

Bằng Danh dự MoL:
Tác phẩm: Balle – Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Lân

Đề tài Chân dung:

Bằng Danh dự MoL:
Tác phẩm: Happy emotion – Tác giả: Vũ Duy Thông
Đề tài Thiên nhiên:

Bằng Danh dự MoL:

Tác phẩm: Sự sống hoang dã – Tác giả: Dương Văn Nhi
Bằng Chứng nhận Salon:

Tác phẩm: Co Thach green carpet – Tác giả: Hồ Trung Lâm

Đề tài Chim chóc:

Huy chương Vàng MoL:
 
 
Tác phẩm: Maternal love #2 – Tác giả: Vũ Duy Thông
 
Đề tài Du lịch:

Bằng Danh dự PSA:
Tác phẩm: Muối Vĩnh Thịnh - Tác giả: Phan Thanh Cường
Bằng Danh dự MoL:

Tác phẩm: Golden season in San Nhu – Tác giả: Nguyễn Xuân Tuyến

Bằng Chứng nhận SalonL
 
Tác phẩm: Hoi An impression – Tác giả: Đặng Kế Cường

Đề tài Cuộc sống:

Huy chương Vàng PSA:

Tác phẩm: The last wharf – Tác giả: Vũ Duy Thông

Bằng Danh dự MoL:
Tác phẩm: Minute of rest – Tác giả: Đặng Kế Cường
Bằng Chứng nhận salon:

Tác phẩm: Làm tương – Tác giả: Trịnh Đình Thắng

Đề tài Con người:

Bằng Chứng nhận Salon:

Tác phẩm: Because dear children – Tác giả: Phạm Vũ Dũng

Bằng Chứng nhận Salon:
Tác phẩm: Dance on the salt field – Tác giả: Nguyễn Xuân Tuyến

Đề tài Trẻ em:

Bằng Chứng nhận salon:
Tác phẩm: Đội bóng phố tôi – Tác giả: Dương Duy Khang
Bằng Danh dự MoL:
Tác phẩm: Chữa cháy – Tác giả: Dương Văn Nhi

Ngoài ra các tác giả Dương Văn Nhi, Đặng Kế Cường, Nguyễn Hiếu, Vũ Duy Thông, Nguyễn Hồ Quân, Dương Duy Khang, Phạm Vũ Dũng, Trịnh Đình Thắng, Hồ Trung Lâm, Nguyễn Xuân Tuyến, Nguyễn Thị Hồng Lân, Vũ Đức Phương, Đặng Kế Đức, Nguyễn Ngọc Ban, Ninh Mạnh Thắng, Đỗ Thành Nhân, Nguyễn Khanh, Lê Hữu Thiết, Nguyễn Mạnh Linh, Đồng Khắc Tiệp, Trần Ngọc Minh, Hoàng Tri Thức có rất nhiều ảnh treo tại triển lãm.

Chi tiết xem tại: http://contrast.fotodoboj.com/

Minh Phương

Tin tức khác