Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế 22 Grand Tour Delle Colline 2018.

12/06/2018, 10:52 | Kết quả
Cuộc thi do Circolo Fotografico Arno tổ chức và được sự bảo trợ của FIAP số 074, 075,076,077/2018, GPU số L180016, RPS số 23,24,25,26/2018, IUP số 004/2018, ISF số 4/2018, FIAF số M6, M7,M8,M9/2018.


 
Ban Tổ chức đã nhận được 6687 tác phẩm của 2057 tác giả từ 55 quốc gia trên thế giới tham gia dự thi với đề tài Tự do màu, đơn sắc, ảnh bộ cho 04 Salon của cuộc thi.

Vượt qua hàng ngàn tác phẩm của các tác giả đến từ các quốc gia có nền nhiếp ảnh phát triển vô cùng mạnh mẽ như Italia, Pháp, Trung Quốc, Argentina, Russia, Hungary... Các tác giả Việt Nam đã xuất sắc giành được những giải thưởng như sau:

Salon 36 Trofeoarno/ Tự do đơn sắc:

- Huy chương Bạc FIAP: Tác phẩm: Học Kinh 5 - Tác giả: Lê Hoàng Nhân

Tác phẩm: Học Kinh 5 - Tác giả: Lê Hoàng Nhân

Salon 36 Trofeoarno/Tự do màu:

- Giải Ban Giám khảo ISFD: Tác phẩm: Tung chài 3 - Tác giả: Lê Hoàng Nhân

Tác phẩm: Tung chài 3 - Tác giả: Lê Hoàng Nhân

Salon 27 Trofeocitta Di Figline Valdarno /Tự do đơn sắc:

- Bằng Danh dự RPS: Tác phẩm: Cưỡi voi – Tác giả: Lý Hoàng Long

Salon 16Trofeo Colline Del chianti / Tự do đơn sắc

- Huy chương Bạc RPS: Tác phẩm: Cuộc sống miền biển – Tác giả: Đặng Quang Vinh

Salon 16Trofeo Colline Del chianti/ Tự do màu:

- Bằng Danh dự FIAP: Tác phẩm: Kéo vó - Tác giả: Lý Hoàng Long
- Bằng Danh dự FIAP: Tác phẩm: Tung chài 3 -Tác giả: Lê Hoàng Nhân.

Salon 16Trofeo Colline Del Pratomagno / Ảnh bộ tự do

Bằng Danh dự IUP: Bộ ảnh: Tái chế vỏ xe – Tác giả: Lý Hoàng Long

 Tái chế vỏ xe 1– Tác giả: Lý Hoàng Long

 Tái chế vỏ xe 2 – Tác giả: Lý Hoàng Long

 Tái chế vỏ xe 3 – Tác giả: Lý Hoàng Long

 Tái chế vỏ xe 4 – Tác giả: Lý Hoàng Long

 Tái chế vỏ xe 5 – Tác giả: Lý Hoàng Long

Ngoài ra các tác giả Đặng Quang Vinh, Lê Hoàng Nhân, Lý Hoàng Long, Lê Đức Toại có rất nhiều tác phẩm được treo trong cuộc thi này.

Chi tiết xem tại: http://cfoto.hiho.it/LENG/C46970-0/hhcm-risultati.html

Minh Phương

Tin tức khác