Kết quả cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh Kiên Giang năm 2017

09/08/2017, 10:00 | Kết quả
Cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh Kiên Giang năm 2017 được tổ chức dành cho các tác giả chuyên và không chuyên hiện đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với chủ đề tự do cho 2 mảng tham gia là màu và đơn sắc.
Từ ngày phát động cuộc thi cho đến 16h00 ngày 1/8/2017 Ban tổ chức đã nhận được 757 tác phẩm bao gồm 542 tác phẩm màu và  215 tác phẩm đơn sắc.
Ban giám khảo bao gồm NSNA Lý Hoàng Long, NSNA Thi Thơ và NSNA Ngô Quang Phúc đã chấm chọn được 80 tác phẩm triển lãm và kết quả giải thưởng như sau:
 
Thể loại ảnh màu:

- Giải Nhất:  “Chăm sóc nấm linh chi” - Tác giả Trương Thạch Vũ
- Giải Nhì:    “Bám biển” - Tác giả Liên Khoa Nhân
- Giải Ba:     “Điện ra đảo xa” - Tác giả Trần Trung Hưng
- Giải KK:     -“Buổi sớm trên bến cảng”- Tác giả Danh Hiệp
                    - “Hoàng hôn trên biển Rạch Giá” - Tác giả Nguyễn Quang Thạnh
                    - “Điểm quyết định” - Tác giả Từ Thế Duy 
                    - “Công trình mới” - Tác giả Trương Minh Điền
 

Tác phẩm: Chăm sóc nấm linh chi - Tác giả Trương Thạch Vũ


Tác phẩm: Bám biển - Tác giả Liên Khoa Nhân


Tác phẩm: Điện ra đảo xa - Tác giả Trần Trung Hưng


Tác phẩm: Điểm quyết định - Tác giả Từ Thế Duy 


Tác phẩm: Công trình mới - Tác giả Trương Minh Điền

Tác phẩm: Buổi sớm trên bến cảng- Tác giả Danh Hiệp


Tác phẩm: Hoàng hôn trên biển Rạch Giá - Tác giả Nguyễn Quang Thạnh

Thể loại ảnh đơn sắc:
 
Giải Nhất: “Ngôn ngữ tình yêu” - Tác giả Trương Minh Điền.
Giải Nhì: “Mưa U Minh Thượng” - Tác giả Nguyễn Anh Hiệp.
Giải Ba: “Trong xưởng dệt” - Tác giả Võ Thị Huỳnh.
Giải Khuyến khích: “Thanh thoát ” và “Trên thao trường” -Tác giả Bùi Văn Chung.


Tác phẩm: Ngôn ngữ tình yêu - Tác giả Trương Minh Điền.


Tác phẩm: Mưa U Minh Thượng - Tác giả Nguyễn Anh Hiệp.


Tác phẩm: Trong xưởng dệt - Tác giả Võ Thị Huỳnh.


Tác phẩm: Thanh thoát - Tác giả Bùi Văn Chung


Tác phẩm: Trên thao trường -Tác giả Bùi Văn Chung.
 
Mai Vinh

Tin tức khác