Kết quả cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Bến Tre năm 2018

05/07/2018, 17:13 | Kết quả

Ngày 30/7/2018, tại Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) đã tổ chức chấm ảnh Cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Bến Tre năm 2018. Cuộc thi với chủ đề tự do nhưng chú trọng nhiều đến Đất và người  Bến Tre, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi có 403 tác phẩm ảnh màu và đen trắng của 35 tác giả trong tỉnh tham gia phản ánh những thành tựu kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh trật tự trong và ngoài tỉnh.

Qua 3 vòng chấm thi, Ban tổ chức chọn ra 10 tác phẩm để vào vòng giải.

Kết quả:

01 giải Nhất:

Tác phẩm: Nghề nấu kẹo Dừa truyền thống - Tác giả: Thanh Vũ

02 giải Nhì:
Tác phẩm: Cá biển đông lạnh - Tác giả: Nguyễn Văn Dừa

Tác phẩm: Công đoạn cuối -  Tác giả: Hoàng Yến

03 giải Ba:
Tác phẩm: Nấu nhựa trải đường - Tác giả: Nguyễn Văn Dừa

Tác phẩm: Cuộc sống miền biển  -  Tác giả: Hoàng Yến

Tác phẩm:Thời gian vàng - Tác giả: Võ Được

04 giải Khuyến Khích:

Tác phẩm: Một góc thành phố Bến Tre - Tác giả:Trần Trọng Nghĩa

Tác phẩm: Nghề truyền thống - Tác giả: Trung Hiếu

Tác phẩm: Chăm sóc hoa - Tác giả:Nguyễn Văn Dừa
 
Tác phẩm: Cho một mùa mới - Tác giả: Nguyễn Cường

Nguyễn Dừa

Tin tức khác