Kết quả cuộc thi ảnh nghệ thuật "Long An quê hương tôi" lần thứ 29 năm 2017

09/08/2017, 14:53 | Kết quả
Cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống với chủ đề: "Long An quê hương tôi" nhằm phản ánh các mặt hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống, tôn vinh những hình ảnh đẹp về con người và quê hương Long An, được các nghệ sỹ nhiếp ảnh thể hiện qa những khoảnh khắc bấm máy sống động, những góc nhìn đa dạng giàu cảm xúc và nhiều sáng tạo.  
Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Long An quê hương tôi”  với đề tài về vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Long An, những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng …; những tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc , là cơ hội để các nhà nhiếp ảnh trong tỉnh được công bố các tác phẩm nhiếp ảnh, giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người Long An. Đồng thời, sự kiện này cũng góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.
Ban Tổ chức đã nhận được 338 tác phẩm của 34 tác giả gửi dự thi.
.Kết quả chấm ảnh như sau:
-01 Giải Đặc biệt : Tác phẩm "Đêm thành phố Tân An" - Tác giả Tống Thanh.
-01 Giải nhất: Tác phẩm "Nhộn nhịp mùa lũ" -  Tác giả Thành Nam
-02 Giải Nhì : Tác phẩm "Thu hoạch sữa" và "Vui ngày tốt nghiệp" - tác giả Hữu Tuấn
-03 Giải Ba : Tác phẩm "Bình minh trên cánh đồng lũ" và "Diễn tập vượt đồi cát" -  Tác giả Ngô Trung
- Tác phẩm "Tranh tài" - Tác giả Chánh Thi.
-07 Giải khuyến khích:
- Tác phẩm "Công trình mới" - Tác giả Hữu Tuấn
- Tác phẩm "Giọt hồng yêu thương" - Tác giả Tấn Lộc
- Tác phẩm "Mùa vàng" - Tác giả Chánh Thi
- Tác phẩm "Thu hoạch khóm" - Tác giả Thành Nam
- Tác phẩm "Trắng đêm với nhựa đường" - Tác giả Ngọc Phúc
- Tác phẩm "Mưu sinh vùng lũ" - Tác giả Lê Hoàng Thái
- Tác phẩm "Mưu sinh" - Tác giả Tống Thanh.

Các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi:


Tác phẩm: "Đêm thành phố Tân An" - Tác giả Tống Thanh.

Tác phẩm "Nhộn nhịp mùa lũ" -  Tác giả Thành Nam


Tác phẩm "Thu hoạch sữa" - Tác giả Hữu Tuấn


Tác phẩm: "Vui ngày tốt nghiệp" -Tác giả Hữu Tuấn


Tác phẩm "Bình minh trên cánh đồng lũ" -Tác giả Ngô Trung


Tác phẩm: "Diễn tập vượt đồi cát" -  Tác giả Ngô Trung

 Tác phẩm "Tranh tài" - Tác giả Chánh Thi.


Tác phẩm "Công trình mới" - Tác giả Hữu Tuấn


Tác phẩm: "Giọt hồng yêu thương" - Tác giả Tấn Lộc


Tác phẩm "Mùa vàng" - Tác giả Chánh Thi


Tác phẩm "Mưu sinh" - Tác giả Tống Thanh.


Tác phẩm "Thu hoạch khóm" - Tác giả Thành Nam


 Tác phẩm "Trắng đêm với nhựa đường" - Tác giả Ngọc Phúc


Tác phẩm "Mưu sinh vùng lũ" - Tác giả Lê Hoàng Thái
/vannghelongan.vn

Tin tức khác