Kết quả cuộc thi ảnh International salon of Photography Photo Artist 2019.

08/12/2019, 20:00 | Kết quả
Cuộc thi ảnh International salon of Photography Photo Artist 2019 do New Camera Club tổ chức với sự bảo trợ của FIAP số 547, PSA số 478. Cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới tham gia với 04 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số: Tự do màu, Tự do đơn sắc, Phong cảnh, Con người.


Ban Giám khảo cuộc thi đến từ các nước Switzeland, Germany, vượt qua hàng trăm tác phẩm, các tác giả Việt Nam đã xuất sắc giành được những giải thưởng như sau:

* Đề tài Tự do màu:

Bằng Danh dự Salon:

Tác phẩm:  Making Soy Sauce - Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

Tác phẩm:  Summer on the Lotus Pond - Tác giả: Vũ Mạnh Cường

*Đề tài Tự do đơn sắc:

Huy chương Vàng PSA:

Tác phẩm: Hồi tưởng – Tác giả: Phan Thị Xuân Mai

Huy chương Bạc PSA:

Tác phẩm: Hoa Muối - Tác giả: Phan Thanh Cường

* Đề tài Phong cảnh:

Huy chương Bạc FIAP:

Tác phẩm: Midland source circuit - Tác giả: Vũ Mạnh Cường

Bằng Danh dự FIAP:

Tác phẩm: Thác Bản Giốc mùa Thu    – Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

Ngoài ra các tác giả Ngô Xuân Hải, Vũ Mạnh Cường, Phạm Trác Vũ, Nguyễn Ngọc Thạch, đều có ảnh triển lãm tại cuộc thi./.

Gửi catalogue và giải thưởng: 30/1/2020.
Chi tiết xem tại: https://www.newcameraclub.com/de/results/?contest=22

Minh Phương

Tin tức khác