Hội NSNAVN tổ chức Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng hoạt động 2019.

25/11/2018, 15:20 | Tin trong nước

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, ngày 24/11/2018, tại 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên trong chương trình, kế hoạch 7 ngày tổng kết công tác hoạt động Hội năm 2018.

 
Các UV Ban Chấp hành tại cuộc họp đầu tiên của đợt tổng kết

Đây là hoạt động thường niên nhận được sự quan tâm của đông đảo hội viên cả nước bởi là dịp để Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các ban chuyên môn tiến hành các phần việc liên quan trực tiếp đến hội viên, cũng như nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động của một năm công tác Hội.
 
Theo đó, các hoạt động cụ thể được thống nhất như sau:
Thời gian: Từ chiều 23/11 đến 01/12/2018.
Địa điểm: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam (số 3, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội).

1/ Chiều thứ Sáu ngày 23 tháng 11 năm 2018:
Cơ quan Văn phòng Hội đón tiếp các Ủy viên Ban Chấp hành tại Hà Nội.
 
2/ Thứ Bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018 (cả ngày)
* Sáng từ: 8h30 - 11h30
Họp Ban Thường vụ.
* Chiều: Từ 14h - 17h30
- Ban Chấp hành thông qua kế hoạch, nội dung Hội nghị; xem xét đánh giá công tác năm 2018 và nhiệm vụ 2019; giải quyết những vụ việc còn tồn đọng.
Các ủy viên Ban Chấp hành dự họp tại phòng họp tầng 6, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
- Vũ Quốc Khánh - Chủ trì Hội nghị
- Phạm Văn Tý
- Lê Xuân Thăng
- Tạ Hoàng Nguyên
- Trần Thị Thu Đông
- Lý Hoàng Long
- Đào Tiến Đạt
- Hoàng Thạch Vân
- Trần Thanh Phong
- Lê Nguyễn
Thư ký: Bà Hoàng Thị Thu Trang, Trưởng phòng, Phụ trách Website
 
3/ Chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm 2018 (cả ngày)
* Sáng từ: 8h30 - 11h30; chiều từ 14h - 17h: Ban Chấp hành tiếp tục họp
* Chiều: Đón thành viên Ban LLPB: Võ Văn Thành, Nguyễn Việt Tiến.
 
4/ Thứ Hai ngày 26 tháng 11 năm 2018
* Sáng từ: 8h30 - 11h30; chiều từ 14h - 17h
I/  Hội đồng thẩm định xét Hỗ trợ sáng tác ảnh năm 2018 tại Hội trường tầng 2 nhà 3 tầng - 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Ban STTL, ông Đinh Mạnh Thanh, bà Hoàng Thị Thu Trang giúp việc).
1/ Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội,                           Chủ tịch Hội đồng
2/ Ông Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội,                       Ủy viên
3/ Ông Lý Hoàng Long, Chủ tịch HĐNT,                       Ủy viên
4/ Ông Tạ Hoàng Nguyên, UV Ban Thường vụ              Ủy viên
5/ Bà Trần Thị Thu Đông, ủy viên BCH,                        Ủy viên
6/ Ông Đào Tiến Đạt, ủy viên BCH,                              Ủy viên
7/ Ông Hoàng Thạch Vân, ủy viên BCH,                       Ủy viên
8/ Ông Lê Nguyễn, Uỷ viên BCH                                  Uỷ viên
 
II/ Hội đồng xét giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc về công trình Lý luận - phê bình và sách ảnh năm 2018 tại Phòng quốc tế tầng 2 nhà 3 tầng, 51 Trần Hưng Đạo, HN. (bà Nguyễn Thị Tuyết, ông Đinh Mạnh Thanh giúp việc)
1/ Ông Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội,                                      Chủ tịch Hội đồng
2/ Ông Trần Việt Văn, Ủy viên Ban LLPB,                                       Ủy viên
3/ Ông Vũ Trung Huyến, Nhà LLPB Nhiếp ảnh,                               Ủy viên
4/ Ông Võ Văn Thành, Ủy viên Ban LLPB,                                      Ủy viên
5/ Ông Phạm Thanh Hà, Ths- Chủ nhiệm khoa NA ĐHSKĐA,           Ủy viên
 
III/ Hội đồng xét Hỗ trợ công trình nghiên cứu Lý luận phê bình và sách ảnh năm 2018 tại Phòng họp tầng 6 Hội NSNAVN. (bà Nguyễn Thúy Chiều, ông Đinh Mạnh Thanh giúp việc)
1/ Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Ban Phụ trách Ban LLPB,              Chủ tịch Hội đồng                                                                
2/ Ông Hồ Sỹ Minh, Ủy viên Ban LLPB,                                         Ủy viên      
3/ Ông Chu Chí Thành, nhà LLPB Nhiếp ảnh,                                Ủy viên
4/ Ông Nguyễn Việt Tiến, Uỷ viên Ban LLPB,                                 Uỷ viên           
5/ Ông Vũ Đức Tân, Nhà LLPB Nhiếp ảnh, UV Hội đồng LLPB VHNT TƯ - Uỷ viên
                                                                                                           
* Chiều: Đón các thành viên HĐNT và BKT: Đồng Đức Thành, Bùi Minh Sơn, Trương Hữu Hùng, Trần Quốc Dũng, Ông Văn Sinh, Vũ Chiến, Nguyễn Đình Thông.
 
5/ Thứ Ba ngày 27 tháng 11 năm 2018
* Sáng từ: 8h30 - 11h30; chiều từ 14h - 17h
I/ Sáng: Hội đồng Nghệ thuật thẩm định tác phẩm xét kết nạp Hội viên và Tước hiệu năm 2018 tại Hội trường tầng 2 nhà 3 tầng - 51Trần Hưng Đạo, Hà Nội. (ông Nguyễn Đức Diệu, bà Nguyễn Thị Tuyết và Ban STTL giúp việc)
1/ Ông Lý Hoàng Long, Chủ tịch HĐNT,                                         Chủ tịch Hội đồng
2/ Ông Nguyễn Dần, P. Chủ tịch HĐNT,                                          Ủy viên
3/ Ông Đồng Đức Thành, P. Chủ tịch HĐNT,                                   Ủy viên
4/ Ông Trần Thanh Phong, Ủy viên HĐNT,                                       Ủy viên
5/ Ông Bùi Minh Sơn, Uỷ viên HĐNT,                                             Ủy viên
6/ Ông Trương Hữu Hùng, Uỷ viên HĐNT,                                      Ủy viên
 
Chiều: Hội đồng Nghệ thuật họp tổng kết năm 2018 - Mời Chủ tịch tham dự
II/ Sáng: Ban Lý Luận - Phê bình họp tổng kết năm 2018 - Mời Phó Chủ tịch Lê Xuân Thăng tham dự
 
Chiều: Ban Lý luận - Phê bình thẩm định tác phẩm xét kết nạp Hội viên và Tước hiệu năm 2018 tại Phòng họp quốc tế, tầng 2 nhà 3 tầng. (ông Nguyễn Đức Diệu và bà Hoàng Thị Thu Trang giúp việc)                                               
1/ Ông Nguyễn Văn Thành, P. Ban PT Ban LLPB                            Chủ tịch Hội đồng
2/ Ông  Võ Văn Thành,Ủy viên Ban LLPB                                       Ủy viên
3/ Ông Trần Việt Văn, Ủy viên Ban LLPB                                        Ủy viên
4/ Ông Nguyễn Việt Tiến, Ủy viên Ban LLPB                                   Ủy viên      
5/ Ông Trần Mạnh Thường, Ủy viên Ban LLPB                                Ủy viên
6/ Ông Hồ Sỹ Minh, Ủy viên Ban LLPB                                           Ủy viên
 
III/ Ban Kiểm tra họp công tác năm 2018 tại Tầng 6 - VP Hội NSNAVN -  Mời Phó Chủ tịch Phạm Văn Tý tham dự, (Cả ngày)
1/ Ông Tạ Hoàng Nguyên, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra
2/ Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Ban Kiểm tra
3/ Ông Trần Quốc Dũng, Ủy viên Ban Kiểm tra
4/ Ông Ông Văn Sinh, Ủy viên Ban Kiểm tra
5/ Ông Trần Trọng Độ, Ủy viên Ban Kiểm tra (xin vắng mặt do đi nước ngoài thăm thân)
6/ Ông Vũ Chiến, Ủy viên Ban Kiểm tra
7/ Ông Nguyễn Đình Thông, Ủy viên Ban Kiểm tra
 
6/ Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018
I/ Hội đồng xét giải ảnh Cúp vàng VAPA (đồng thời là tác phẩm đề cử giải xuất sắc của Liên hiệp các Hội VHNTVN) và giải thưởng ảnh xuất sắc năm 2018 tại Hội trường tầng 2 nhà 3 tầng - 51 Trần Hưng Đạo, HN. (Ban STTL, bà Hoàng Thị Thu Trang, ông Đinh Mạnh Thanh, Văn phòng Hội giúp việc)
1/ Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội,                                              Chủ tịch Hội đồng
2/ Ông Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội,                                           Ủy viên
3/ Ông Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội,                                        Ủy viên          
4/ Ông Lý Hoàng Long, Chủ tịch HĐNT,                                           Ủy viên
5/ Ông Nguyễn Dần, Phó chủ tịch HĐNT                                          Ủy viên
6/ Ông Đồng Đức Thành, Phó chủ tịch HĐNT                                   Ủy viên
7/ Ông Bùi Minh Sơn, Uỷ viên HĐNT,                                              Ủy viên
8/ Ông Trần Thanh Phong, Uỷ viên BCH, HĐNT                               Uỷ viên
9/ Ông Trương Hữu Hùng, Uỷ viên HĐNT                                        Uỷ viên
 
II/ Tổ thư ký tổng hợp kết quả của các Ban chuyên môn báo cáo tại cuộc họp của Ban Chấp hành về xét kết nạp hội viên, tước hiệu, đầu tư sáng tác, giải xuất sắc. (ông Nguyễn Đức Diệu, Trưởng Ban TCTĐHV làm tổ trưởng tổ thư ký)
 
7/ Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2018
Ban Chấp hành xét Kết nạp hội viên, xét phong Tước hiệu thông qua kết quả của Hội đồng Nghệ thuật, Ban Lý luận - Phê bình tại Hội trường 6 - 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
1/ Ông Vũ Quốc Khánh,                     Chủ tịch Hội   Chủ tịch Hội đồng     
2/ Ông Phạm Văn Tý,                         P. Chủ tịch Hội                                  
3/ Ông Lê Xuân Thăng,                      P. Chủ tịch Hội                      
4/ Ông Tạ Hoàng Nguyên,                  Ủy viên Thường vụ    
5/ Ông Lý Hoàng Long,                     Chủ tịch HĐNT         
6/ Bà Trần Thị Thu Đông                    Ủy viên BCH                         
7/ Ông Đào Tiến Đạt,                         Ủy viên BCH                         
8/ Ông Trần Thanh Phong,                  Uỷ viên BCH             
9/ Ông Lê Nguyễn                              Ủy viên BCH                         
10/ Ông Hoàng Thạch Vân,                Uỷ viên BCH
 
* Mời ông Bùi Hỏa Tiễn, Trưởng Ban STTL, ông Nguyễn Đức Diệu, Trưởng Ban TCTĐHV và bà Mai Thanh Nga, Trưởng phòng HC-TH, phụ trách Văn phòng tham dự.
 
Thư ký: Bà Hoàng Thị Thu Trang, Trưởng phòng, Phụ trách Website
 
8/ Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018
* Sáng từ: 8h30 đến 11h 30 Tổng kết công tác Hội năm 2018 tại Hội trường tầng 7 Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam.
Các Ban chuyên môn:
- Ban Chấp hành
- Hội đồng Nghệ thuật;
- Ban Kiểm tra;
- Ban Lý luận - Phê bình.
- Các Ban chức năng
- Toàn bộ cơ quan Hội và các Chi hội Trưởng - Chi hội Phó ở Hà Nội và các tỉnh/thành lân cận. Mời các NS tham gia công việc Tổng kết năm 2018.
Trưởng các Ban báo cáo, đề xuất ý kiến của Ban tại cuộc họp. Nghe ý kiến của các đại biểu dự họp.
Chủ trì: Lãnh đạo Hội.
 
* Từ: 14h30 - 16h30: Kỷ niệm 40 Tạp chí Nhiếp ảnh ra số báo đầu tiên tại Hội trường tầng 7 Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam.
 
* 17h00: Liên hoan Tổng kết tại Trung tâm Lưu trữ & TL ảnh NT VN.
 
9/ Thứ Bảy ngày 01/12/2018
Các đại biểu trở về địa phương.   
 
Căn cứ vào kế hoạch này, hội viên cả nước nắm bắt được lịch trình các hoạt động diễn ra tại kỳ họp Tổng kết công tác năm 2018. Các hoạt động này cũng sẽ tiếp tục được Ban Biên tập Website thông tin đến bạn đọc và hội viên cả nước./.
 

Tin, ảnh: Hoàng Trang

Tin tức khác