Hội nghị Báo cáo kết quả Đại hội Chi hội cơ sở trên toàn quốc và công tác chuẩn bị Đại hội IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

04/10/2019, 19:49 | Tin trong nước

Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác Hội và tiến trình tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ diễn ra vào các ngày 8-9/12/2019 tới đây tại Hà Nội. Sáng 03/10/2019, tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam (Cầu Giấy, HN), Ban Tổ chức Đại hội đã tiến hành Hội nghị báo cáo kết quả Đại hội cơ sở các Chi hội NSNAVN trên toàn quốc và công tác chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ IX.


Toàn cảnh Hội nghị tại Trung tâm Lưu trữ & Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam sáng 3/10

Tham dự Hội nghị có Nhà văn Tùng Điển - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp; đồng chí Nguyễn Minh Nhựt - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổ trưởng Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội VHNT và Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; NSƯT Bùi Thục Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổ phó thường trực Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội VHNT và Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và chuyên viên theo dõi công tác Hội NSNAVN; đồng chí Kiều Cao Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ (Vụ 5) - Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phạm Xuân Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ và chuyên viên theo dõi công tác Hội NSNAVN; đồng chí Mã Thế Anh - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm (Bộ VHTTDL); Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của Ban Chấp hành, các ban chuyên môn, ban chức năng, các phòng ban trực thuộc Hội.

NSNA Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội NSNAVN khai mạc và điều hành Hội nghị 

Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đã có báo cáo tóm tắt những nội dung quan trọng đã triển khai cho đến thời điểm này của Hội.

Như đã thông tin, việc tổng hợp kết quả của Đại hội các Chi hội cơ sở trên toàn quốc vừa qua đã được tiến hành theo hình thức công khai, với sự chứng kiến, tham dự của các đơn vị liên quan như Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội các hội VHNT và Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kiểm tra Hội NSNAVN và đại diện Hội viên Hội NSNAVN. Việc tổng hợp kết quả này gồm các nội dung: Đề cử chức danh Chủ tịch Hội, thành viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Hội đồng Nghệ thuật và Ban Lý luận Phê bình Hội NSNAVN khóa IX; Góp ý của các Chi hội và hội viên vào Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội NSNAVN khóa IX; Góp ý của các Chi hội và hội viên vào Dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Hội NSNAVN khóa IX. Toàn bộ các nội dung này đã được hoàn thiện vào ngày 29/9/2019 bằng văn bản. Riêng nội dung đề cử chức danh Chủ tịch Hội được hoàn thành sớm nhất vào 18h00 ngày 24/9 với phần chứng kiến kèm biên bản xác nhận của các đại diện các đơn vị liên quan, đồng thời báo cáo cụ thể bằng văn bản với Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo, Vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho đến thời điểm này đã được kiện toàn đến trên 80% với các bộ phận Văn kiện, Nhân sự, Tuyên truyền, Khánh tiết... Một số vấn đề còn vướng mắc, Chủ tịch Hội cũng đã kiến nghị, đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo, giải đáp của Ban Chỉ đạo đại hội, của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và Bộ Nội vụ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu toàn quốc. 

UVTV, Trưởng Ban Kiểm tra Hội NSNAVN Tạ Hoàng Nguyên báo cáo một số nét lớn về công tác Kiểm tra của Hội trước thềm Đại hội IX

UV BCH Hội NSNAVN phụ trách khu vực miền Đông Nam bộ Hoàng Thạch Vân báo cáo tình hình Đại hội Chi hội cơ sở các tỉnh/thành thuộc khu vực phụ trách

Tại Hội nghị cũng đã ghi nhận báo cáo của các Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách vùng, miền, khu vực với các vấn đề về ý kiến ghi nhận từ các Đại hội cơ sở, công tác thẩm định và tổ chức các hoạt động chuyên môn, về thực hiện Điều lệ, Quy chế Hội... Đồng thời ghi nhận báo cáo của Ban Kiểm tra về công tác kiểm tra Hội trước thềm Đại hội IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam...

Phát biểu của thành viên các Ban chức năng, Ban chuyên môn, Hội nghị ghi nhận ý kiến của NSNA Bùi Hỏa Tiễn - Trưởng Ban ST-TL về công tác chuẩn bị Đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự; ý kiến của NSNA Trần Trọng Độ - UV Ban Kiểm tra về hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra; ý kiến của NSNA Trần Quốc Dũng - UV Ban Kiểm tra về công tác Kiểm tra...

Đồng chí Kiều Cao Chung - Phó Vụ trưởng Vụ 5 - Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Kiều Cao Chung - Phó Vụ trưởng Vụ 5 - Ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh: “Đảng, Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến giới văn nghệ sĩ và hoạt động của các Hội VHNT chuyên ngành. So với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thì Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, trong đó có Hội NSNAVN và 9 Hội VNHT khác được đặc biệt ưu ái khi được bố trí cơ sở, vật chất, hưởng ngạch bậc và các chế độ giống như các Bộ, Ban, ngành khác... Nói như vậy để thấy, trách nhiệm của các Hội trong công tác chuẩn bị Đại hội tới cần chú ý đặc biệt khâu soạn thảo Điều lệ, cần luật hóa tối đa những vấn đề cấp thiết để làm kim chỉ nam cho hoạt động của Hội.

Về công tác Nhân sự, Hội NSNAVN và các hội chuyên ngành VHNT khác, ngoài  áp dụng 4 tiêu chuẩn chung tại Điều 4 thì còn cần lưu ý 4 tiêu chuẩn riêng áp dụng cho lãnh đạo hội văn hóa, văn học nghệ thuật tại Điều 6 Quy định 284-QĐ/TW ngày 5/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương. Như vậy, vấn đề băn khoăn về quy định 2 nhiệm kỳ đối với các hội là không áp dụng. Quá trình chuẩn bị Đại hội, Liên hiệp và các Hội cũng cần hết sức quan tâm đến Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 mới đây của Ban Bí thư Trung ương về độ tuổi tham gia công tác Hội, nhấn mạnh độ tuổi đã đưa ra tại Quy định 284-QĐ/TW, theo đó: “Tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử tham gia làm lãnh đạo các hội (bao gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch) không quá 65 tuổi. Trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhưng chỉ áp dụng đối với Chủ tịch Hội (có năng lực lãnh đạo, uy tín cao và đủ sức khỏe để làm việc) của các hội có đảng đoàn, hội có tính đặc thù”.

Liên hiệp và các Hội cần phải làm quy hoạch nhân sự căn cứ vào đề cử của các Chi hội trên toàn quốc, coi đó là một cơ sở tham khảo quan trọng; đồng thời căn cứ các Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5/11/2012 và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/2/2017 của Ban Tổ chức Trung ương. Quy hoạch này cần được Ban Thường vụ thông qua, báo cáo Ban Chấp hành, Đảng đoàn Liên hiệp, Ban Chỉ đạo, và cuối cùng là báo cáo tại Đại hội. Lưu ý các vấn đề về vùng miền, giới tính...”.

Đồng chí Phạm Xuân Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ tại Hội nghị 

Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Xuân Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ ghi nhận công tác chuẩn bị nghiêm túc, khoa học của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho Đại hội đại biểu toàn quốc vào tháng 12/2019; đồng chí Phạm Xuân Giang cũng khẳng định: “Vụ Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ với chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ đồng hành, hỗ trợ cho Hội trong công tác soạn thảo các văn bản cần thiết phục vụ cho Đại hội, đặc biệt là luật hóa các vấn đề của Hội tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung khóa IX”, đồng thời tin tưởng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ chuẩn bị chu đáo và tổ chức Đại hội IX thành công tốt đẹp, theo đúng lộ trình.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổ trưởng Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội VHNT và Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu 

Cuối giờ làm việc buổi sáng, phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổ trưởng Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội VHNT và Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã khẳng định: “Sự có mặt của các đơn vị thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam... chính là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ, Nhà nước đến công tác văn hóa, văn nghệ. Về các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương về công tác Đại hội các hội VHNT và Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã có tới 11 văn bản, theo đó, toàn bộ các vấn đề của Đại hội đều đang được Ban Bí thư hết sức quan tâm. Một số vấn đề kiến nghị của Hội NSNAVN về kinh phí các địa phương hỗ trợ cho các nghệ sĩ đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội đã được giải quyết sớm (Thừa Thiên Huế); Hội NSNAVN nằm trong 28+3 hội Chính trị xã hội & Hội Chính trị xã hội nghề nghiệp (3 hội được đối xử như hội chính trị xã hội nghề nghiệp là Hội Xuất bản, Hội Sử học và Liên đoàn Luật sư), hiện tại, Chính phủ thống nhất sẽ chỉ công nhận 28+3 hội này là những hội đặc thù trên tổng số hơn 7.000 hội/hiệp hội các loại đang hoạt động trên cả nước. 28+3 hội này được hưởng các cơ chế chính sách tương đương, nhằm quản lý cho thật tốt. Như vậy, trách nhiệm của Ban Chấp hành các hội cần xây dựng Đề án Nhân sự thật tốt đảm bảo các yêu cầu về độ tuổi, tính kế thừa, tính khoa học hợp lý, tính vùng miền, giới tính... để có được bộ máy lãnh đạo đáp ứng yêu cầu, xứng tầm nhiệm vụ. 

Về một số kiến nghị của Hội liên quan đến Quy định 284-QĐ/TW, Kết luận 58-KL/TW và các tài liệu thuộc Văn kiện Đại hội, Vụ sẽ có văn bản cụ thể góp ý với Hội trong những ngày sắp tới. Bên cạnh đó, Vụ cũng sẽ tham mưu với Hội về Chương trình, kịch bản tại Đại hội, đồng hành cùng Hội về công tác chuẩn bị khác cho tổ chức Đại hội.

Về Báo cáo Chính trị Đại hội, cần nhấn mạnh hơn nữa dấu ấn riêng của Hội trong việc tổ chức thực hiện tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và Nghị quyết 23-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới”; bổ sung không khí, cảm hứng chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…”. Đồng chí cũng hy vọng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ chuẩn bị thật tốt Đại hội để không chỉ khẳng định vị thế của nội bộ Hội mà còn là vị thế của giới Nhiếp ảnh trên cả nước trong thời gian tới, xứng tầm với những đóng góp to lớn mà chuyên ngành Nhiếp ảnh đã làm được đối với đất nước trong thời gian qua.

Nhà văn Tùng Điển - Phó Chủ tịch Thường trực UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị

Cùng chung ý kiến ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động thiết thực mà Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã làm được trong những năm qua, đặc biệt là dấu ấn nhiệm kỳ 2014 - 2019, Nhà văn Tùng Điển - Phó Chủ tịch Thường trực UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã chia sẻ và hết sức lưu ý đến công tác nhân sự của Hội NSNAVN. Ông cũng khẳng định, lãnh đạo Hội NSNAVN cùng với số rất ít hội chuyên ngành khác của Liên hiệp là còn trong độ tuổi có thể cống hiến và đáp ứng yêu cầu công tác. Hội NSNAVN thời gian qua đã làm việc rất hiệu quả, làm được nhiều việc, chính vì vậy, hy vọng Hội trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiện toàn và phát triển.

NSNA Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội NSNAVN phát biểu bế mạc 

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Chủ tịch Vũ Quốc Khánh đã cảm ơn sự có mặt cùng những ý kiến giải đáp, chỉ đạo sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ cũng như của thường trực lãnh đạo UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ nỗ lực chuẩn bị tốt các nội dung của Đại hội IX, đồng thời chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, điều hành của các cơ quan cấp trên nhằm hướng tới tổ chức một kỳ Đại hội thành công, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII năm 2020.

Hội nghị kết thúc cuối giờ làm việc buổi sáng. Buổi chiều cùng ngày, tại trụ sở Hội (51 Trần Hưng Đạo, HN), Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục có buổi làm việc, thống nhất kế hoạch Tổng kết năm 2019 và rà soát một số nội dung thuộc công tác chuẩn bị Đại hội IX./.


Tại phiên làm việc chiều ngày 3/10, Ban Tổ chức Đại hội IX cũng đã báo cáo chi tiết kết quả tổng hợp đề cử của hội viên thuộc 77 Chi hội cơ sở trên toàn quốc về danh sách các ủy viên Ban Chấp hành, chức danh Chủ tịch Hội, thành viên Ban Kiểm tra, Hội đồng Nghệ thuật và Ban LLPB Hội NSNAVN khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, có 149 nghệ sĩ được đề cử vào Ban Chấp hành, 45 nghệ sĩ được đề cử chức danh Chủ tịch Hội NSNAVN, 144 nghệ sĩ được đề cử vào Ban Kiểm tra, 128 nghệ sĩ được đề cử vào Hội đồng Nghệ thuật và 99 nghệ sĩ được đề cử vào Ban LLPB Hội NSNAVN khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Căn cứ kết quả đề cử của các Chi hội, hội viên và của Ban Chấp hành Hội NSNAVN, Ban Tổ chức Đại hội IX sẽ xây dựng và trình Đề án Nhân sự với Đảng đoàn Liên hiệp, sau đó báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội, báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc theo đúng lộ trình.

 

Hoàng Trang - Ảnh: Trung Kiên, Phương Uyên

Tin tức khác