Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam là một trong những hội đầu tiên của khối các hội chuyên ngành VHNT Trung ương được Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ mới sau Đại hội

16/03/2021, 16:27 | Tin trong nước

Tại Quyết định số 376/QĐ-BNV ngày 12/3/2021 của Bộ Nội vụ, Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2021 - 2025) đã chính thức được phê duyệt, ban hành.

 


Sự kiện này được giới Nhiếp ảnh xem như món quà ý nghĩa nhân Kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2021).
 
Trước đó, dựa trên nội dung Điều lệ Hội nhiệm kỳ VII, Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2014 - 2019) Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (NSNAVN) đã thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội NSNAVN, trình Bộ Nội vụ phê duyệt. Tuy nhiên, do quá trình tổ chức Đại hội, Hội NSNAVN và các hội chuyên ngành VHNT khác thuộc khối Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam thời điểm đó không tiến hành bầu Ban Kiểm tra tại Đại hội, điều này là không đúng với quy định của Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội của Chính phủ… Chính vì vậy, bản Điều lệ sửa đổi nhiệm kỳ VIII (2014 - 2019) dù đã được Đại hội thông qua, nhưng sau đó chưa được phê duyệt của Bộ Nội vụ để áp dụng chính thức. Từ 2010 tới trước 12/3/2021, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sử dụng bản Điều lệ phê duyệt của nhiệm kỳ VII. Một số quy định tại Điều lệ cũ không còn phù hợp với yêu cầu của thực tiễn cũng như xu thế phát triển lâu dài của Nhiếp ảnh buộc phải điều chỉnh linh hoạt thông qua hệ thống các Quy chế, Quy định…
 
Theo yêu cầu mới, Điều lệ sửa đổi, bổ sung Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX gồm 8 Chương 28 Điều (tăng 01 Chương và giảm 05 Điều so với Điều lệ phê duyệt năm 2010), mang tính khái quát cao đã bảo đảm các mục tiêu như: Tuân thủ những quy định của Nhà nước về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; minh bạch, công khai thông tin theo quy định của pháp luật; bảo đảm tính kế thừa của Điều lệ hiện hành, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn; bảo đảm cho công tác hoạt động của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đúng pháp luật, thúc đẩy sự phát triển chung của Nhiếp ảnh Việt Nam.
 
Theo kế hoạch, trong quý I năm 2021, hệ thống các Quy chế, Quy định được Ban chấp hành tổ chức rà soát thời gian qua cũng sẽ sớm được ban hành tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý của cơ quan Hội, cũng như sinh hoạt nghề nghiệp của các hội viên.
 
Hoàng Trang

Tin tức khác