FIAP phong tặng các tước hiệu năm 2020 cho 09 NSNA của Việt Nam

16/09/2020, 18:51 | Tin trong nước

Theo thông báo của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế FIAP, 09 NSNA của Việt Nam được trao các tước hiệu FIAP từ ngày 01/7/2020.

 
Danh sách cụ thể như sau:

I. Tước hiệu AFIAP:

1. NSNA Nguyễn Thanh Hải (Hà Tĩnh)

Tác phẩm: Sông mây - trích trong bộ ảnh gửi hồ sơ đề nghị FIAP phong tước hiệu AFIAP của NSNA Nguyễn Thanh Hải (Hà Tĩnh)

II. Tước hiệu EFIAP:

1. NSNA Nguyễn Trung Kiên (Cần Thơ)

2. NSNA Đinh Công Tâm (Sóc Trăng)

3. NSNA Huỳnh Nam Đông (Đà Nẵng)

Tác phẩm: Cuộc sống 2 - trích trong bộ ảnh gửi hồ sơ đề nghị FIAP phong tước hiệu EFIAP của NSNA Nguyễn Trung Kiên (Cần Thơ)

Tác phẩm: The work of female workers - trích trong bộ ảnh gửi hồ sơ đề nghị FIAP phong tước hiệu EFIAP của NSNA Đinh Công Tâm (Sóc Trăng)

Tác phẩm: Đường ra chợ - trích trong bộ ảnh gửi hồ sơ đề nghị FIAP phong tước hiệu EFIAP của NSNA Huỳnh Nam Đông (Đà Nẵng)

III. Tước hiệu EFIAP/s:

1. NSNA Đặng Quang Vinh (Bạc Liêu)

2. NSNA Vũ Mạnh Cường (Phú Thọ)

3. NSNA Nguyễn Ngọc Sơn (Gia Lai)

Tác phẩm: Thợ sơn - trích trong bộ ảnh gửi hồ sơ đề nghị FIAP phong tước hiệu EFIAP/s của NSNA Đặng Quang Vinh (Bạc Liêu)

Tác phẩm: Summer on the Lotus pond - trích trong bộ ảnh gửi hồ sơ đề nghị FIAP phong tước hiệu EFIAP/s của NSNA Vũ Mạnh Cường (Phú Thọ)

Tác phẩm: Waterfalls Konchurang - trích trong bộ ảnh gửi hồ sơ đề nghị FIAP phong tước hiệu EFIAP/s của NSNA Nguyễn Ngọc Sơn (Gia Lai)

IV. Tước hiệu EFIAP/p:

1. NSNA Lê Hoàng Nhân (TP HCM)

Tác phẩm: Chợ bán lợn - trích trong bộ ảnh gửi hồ sơ đề nghị FIAP phong tước hiệu EFIAP/p của NSNA Lê Hoàng Nhân (TP. HCM)

V. Tước hiệu EFIAP/d2:

1. NSNA Nguyễn Duy Tưởng (TP HCM)

Tác phẩm: Students in high land - trích trong bộ ảnh gửi hồ sơ đề nghị FIAP phong tước hiệu EFIAP/d2 của NSNA Nguyễn Duy Tưởng (TP. HCM)

Xin chúc mừng các NSNA Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vinh dự được phong tặng tước hiệu FIAP năm 2020.
 

Nguyễn Trang

Tin tức khác