DS các tập thể, cá nhân thuộc Hội NSNAVN ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau bão lụt

27/11/2020, 14:33 | Thông báo hội

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC HỘI NSNAVN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO  MIỀN TRUNG
KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN SAU BÃO LỤT 
(Danh sách up date đến 12h00 ngày 27/11/2020)

TT Ngày Họ và tên Đơn vị
 
Số tiền Ghi chú
I Cá nhân    
1 03/11/2020 Trần Thị Thu Đông Cơ quan Hội
Chủ tịch Hội
1.000.000 TM
2 03/11/2020 Mai Thanh Nga Cơ quan Hội 500.000 TM
3 03/11/2020 Nguyễn Thị Tuyết Cơ quan Hội 100.000 TM
4 06/11/2020 Võ Văn Bằng Chi hội Long An
UV BCH
500.000 CK
5 06/11/2020 Bạch Ngọc Anh Chi hội Lâm Đồng 1 100.000 CK
6 06/11/2020 Phan Văn Đinh Chi hội Phú Thọ 200.000 CK
7 06/11/2020 Hoàng Thạch Vân Chi hội Gia Định, UV BTV 500.000 TM
8 06/11/2020 Hoàng Thu Trang Cơ quan Hội 200.000 TM
9 06/11/2020 Nguyễn Văn Miền Chi hội Yên Bái 300.000 TM
10 06/11/2020 Phan Văn Cần Chi hội 500.000 CK
11 06/11/2020 Phan Minh Minh Tâm Chi hội Tp. Hồ Chí Minh 5 200.000 CK
12 08/11/2020 Trần Thanh Phong Chi hội Gia Lai,
UV BTV
500.000 CK
13 08/11/2020 Vũ Mạnh Cường Chi hội Phú Thọ 500.000 CK
14 09/11/2020 Thành Vương Chi hội Quảng Bình 200.000 CK
15 09/11/2020 Lê Đức Thành Chi hội Quảng Bình 200.000 CK
16 09/11/2020 Võ Xuân Bé Chi hội Quảng Bình 100.000 CK
17 09/11/2020 Đoàn Văn Hồng Chi hội Đồng Tháp 2.000.000 CK
18 09/11/2020 Nguyễn Tùng Đệ Chi hội Bình Định 300.000 CK
19 09/11/2020 Ngiuễn Phước Hoài Chi hội Bình Định 300.000 CK
20 09/11/2020 Đào Tiến Đạt Chi hội Bình Định 300.000 CK
21 09/11/2020 Nguyễn Thị Quyên Chi hội Bình Định 300.000 CK
22 09/11/2020 Nguyễn Vũ Hậu Chi hội Phú Thọ 300.000 CK
23 10/11/2020 Nguyễn Ngọc Sơn Chi hội Gia Lai 300.000 CK
24 11/11/2020 Nguyễn Bá Hân Chi hội Tp. HCM 4 200.000 CK
25 11/11/2020 Nguyễn Tấn Ghi Chi hội Tp. HCM 8 20.000.000 CK
26 13/11/2020 Vũ Văn Mạnh Chi hội Hà Nội 1 300.000 CK
27 13/11/2020 Nguyễn Văn Thơi Chi hội Đồng Nai 500.000 CK
28 13/11/2020 Bùi Viết Đồng Chi hội Đồng Nai 500.000 CK
29 13/11/2020 Phạm Quốc Hưng Chi hội Đồng Nai 500.000 CK
30 13/11/2020 Phạm Lê Dũng Chi hội Đồng Nai 100.000 CK
31 13/11/2020 Nguyễn Thành An Chi hội Đồng Nai 1.000.000 CK
32 13/11/2020 Kiều Chế Tân Chi hội Đồng Nai 500.000 CK
33 13/11/2020 Bùi Quốc Tuấn Chi hội Đồng Nai 500.000 CK
34 13/11/2020 Nguyễn Mạnh Hà Chi hội Đồng Nai 500.000 CK
35 13/11/2020 Trần Văn Kỷ Chi hội Đồng Nai 300.000 CK
36 13/11/2020 Phạm Long Thanh Chi hội Đồng Nai 100.000 CK
37 13/11/2020 Trần Hữu Cường Chi hội Đồng Nai 100.000 CK
38 13/11/2020 Nguyễn Đức Tường Chi hội Đồng Nai 200.000 CK
39 13/11/2020 Bùi Thị Thủy Cơ quan Hội 500.000 CK
40 17/11/2020 Nguyễn Văn Dừa Chi hội Bến Tre 200.000 CK
41 17/11/2020 Hà Hữu Đức Cơ quan Hội
UV BCH
500.000 TM
42 17/11/2020 Chu Thu Hảo Chi hội VP
UV BCH
500.000 CK
43 19/11/2020 Hoàng Quang Luận Đơn vị Bắc Kạn  100.000 CK
44 19/11/2020 Nguyễn Duy Đông Chi hội Thái Bình 300.000 CK
45 19/11/2020 Nguyễn Phục Anh Chi hội Thái Bình 300.000 CK
46 19/11/2020 Ngô Quang Yên Chi hội Thái Bình 200.000 CK
47 19/11/2020 Đỗ Thanh Phúc Chi hội Thái Bình 100.000 CK
48 19/11/2020 Trịnh Quốc Lập Chi hội Thái Bình 100.000 CK
49 19/11/2020 Hà Duy Thanh Chi hội Thái Bình 100.000 CK
50 19/11/2020 Lê Hữu Dụng Chi hội Thái Bình 100.000 CK
51 20/11/2020 Vũ Chiến  Chi hội Yên Bái 200.000 CK
52 20/11/2020 Nguyễn Quỳnh Đô Chi hội Yên Bái 200.000 CK
53 20/11/2020 Nguyễn Tuấn Vũ Chi hội Yên Bái 200.000 CK
54 23/11/2020 Bùi Minh Hải Chi hội Hưng Yên 500.000 TM
55 23/11/2020 Lê Hào Chi hội Hưng Yên 500.000 TM
56 23/11/2020 Dương Văn Bình Chi hội Hưng Yên 200.000 TM
57 23/11/2020 Dương Văn Tăng Chi hội Hưng Yên 200.000 TM
Cộng 39.700.000  
II Tập thể
1 05/11/2020 Chi hội Lâm Đồng 2 1.000.000 CK
2 06/11/2020 Chi hội Báo Nhân dân 500.000 CK
3 09/11/2020 Chi hội Tây Ninh 500.000 CK
4 09/11/2020 Chi hội Lâm Đồng 1 1.000.000 CK
5 09/11/2020 Chi hội Vĩnh Long 600.000 CK
6 10/11/2020 Chi hội Hải Âu 2.000.000 CK
7 12/11/2020 Chi hội Thanh Hóa 500.000 CK
8 13/11/2020 Chi hội Đà Nẵng 3.600.000 CK
9 15/11/2020 Chi hội Tp. Hồ Chí Minh 3 500.000 CK
10 15/11/2020 Chi hội Gia Định 3.450.000 CK
11 16/11/2020 Chi hội Cà Mau 1.600.000 CK
12 17/11/2020 Chi hội Bình Thuận 1.300.000 CK
13 18/11/2020 Chi hội Quảng Nam 700.000 CK
Cộng 17.250.000  
Tổng cộng I + II 56.950.000  


Hội NSNAVN

Tin tức khác