Danh sách dự xét Xuất sắc, Tài trợ, Phong tước hiệu, Kết nạp hội viên mới năm 2018

22/11/2018, 17:41 | Thông báo hội

Thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm, tính đến hết tháng 10 năm 2018, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhận được tổng số 260 hồ sơ của các tác giả (bao gồm cá nhân và tập thể) dự xét Giải thưởng xuất sắc, Tài trợ sáng tác, Phong tước hiệu EVAPA, EVAPA/G và Kết nạp hội viên mới.

Sau khi rà soát, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam công bố danh sách các tác giả, tác phẩm dự xét các hạng mục tổng kết của năm 2018 (danh sách cập nhật đến ngày 19/11/2018), đề nghị các tác giả đọc kỹ, bổ sung hồ sơ còn thiếu theo quy định. 

Phần bổ sung đề nghị gửi email về địa chỉ: buihoatien@gmail.com (đối với các trường hợp dự xét Xuất sắc, Tài trợ sáng tác); chuyển phát nhanh các văn bằng (đối với các trường hợp xét Phong tước hiệu, Kết nạp hội viên mới) về địa chỉ: Ban Tổ chức - Thi đua - Hội viên, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời hạn bổ sung trước 16h00 thứ 2, ngày 26/11/2018.
 

 
 
 

 
 
 
Hội NSNAVN

Tin tức khác