Danh sách dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc và Hỗ trợ Sáng tác năm 2020

17/11/2020, 16:01 | Thông báo hội

Ban Sáng tác - Triển lãm, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thông báo, đến hết ngày 16/11/2020, Ban Sáng tác - Triển lãm đã nhận và kiểm tra hồ sơ của 150 tác giả dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc và 50 tác giả gửi dự xét Hỗ trợ sáng tác năm 2020 (Theo danh sách đính kèm). 

 

Đề nghị các tác giả gửi hồ sơ dự xét năm 2020 rà soát kỹ danh sách với các thông tin do Ban tổng hợp, khẩn trương bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc phản hồi phần thông tin cần điều chỉnh (nếu có). Các tác giả cần bổ sung Bằng Chứng nhận hoặc chứng minh giải thưởng gửi email về BANSTTL.VAPA@GMAIL.COM, không cần gửi qua bưu điện.

Trân trọng cảm ơn!
 
 
Hội NSNAVN

Tin tức khác