Danh sách dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc năm 2021

26/11/2021, 17:37 | Thông báo hội

Ban Sáng tác - Triển lãm (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) thông báo, đến hết ngày 26/11/2021, Ban Sáng tác - Triển lãm đã nhận và kiểm tra hồ sơ của 180 tác giả (291 tác phẩm) dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc năm 2021 (Theo danh sách đính kèm). 

 
Đề nghị các tác giả gửi hồ sơ dự xét năm 2021 rà soát kỹ danh sách với các thông tin do Ban tổng hợp, khẩn trương bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc phản hồi phần thông tin cần điều chỉnh (nếu có).

Các tác giả cần bổ sung Bằng Chứng nhận hoặc chứng minh giải thưởng, đề nghị gửi email về BANSTTL.VAPA@GMAIL.COM, trước ngày 29/11/2021.

Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Hội NSNAVN sẽ thực hiện xét giải xuất sắc năm 2021 theo hình thức online nên các tác phẩm không có file ảnh đính kèm sẽ không được dự xét giải thưởng.  
 
Trân trọng cảm ơn!


Ban STTL

Tin tức khác