Danh sách các tác giả, tác phẩm gửi dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc năm 2021

02/12/2021, 17:35 | Thông báo hội

Sau thông báo ngày 26/11/2021 về việc mời các tác giả bổ sung, điều chỉnh thông tin dự xét (nếu có), tính đến 15h ngày 02/12/2021, Ban Sáng tác - Triển lãm (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) đã nhận, kiểm tra hồ sơ của 180 tác giả (287 tác phẩm) gửi dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc năm 2021 (Theo danh sách đính kèm). 

Danh sách đăng tải hiện nay là danh sách tổng hợp cuối cùng, bao gồm cả các tác phẩm phạm quy/chưa hợp lệ.

Tuy nhiên, căn cứ Quy chế xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2021 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Ban Sáng tác - Triển lãm sẽ gửi các tác phẩm hợp lệ, đủ điều kiện dự xét năm nay đến hội đồng để chuẩn bị cho công tác thẩm định diễn ra vào ngày 03/12/2021.
 
Danh sách cụ thể như sau:


Ban ST-TL

Tin tức khác