Cuộc thi sáng tác về hình ảnh người chiến sĩ CSGT lần thứ II năm 2020

05/05/2020, 00:53 | Thông báo hội
Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhận được công văn số 1764/C08-P4 ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) về việc hưởng ứng "Cuộc thi sáng tác về hình ảnh người chiến sĩ CSGT lần thứ II năm 2020".
Với mục đích góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông cũng như góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng CSGT, Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng kính mời các nhà nhiếp ảnh, bằng tác phẩm của mình phù hợp với các yêu cầu/tiêu chí được đề ra tại thể lệ của cuộc thi, gửi tác phẩm tham gia để cùng làm nên thành công chung của hoạt động ý nghĩa này.

Thể lệ cụ thể xin xem tại thông báo dưới đây:


An Nhiên

Tin tức khác