Cuộc thi ảnh quốc tế Citadela lần thứ 3 năm 2019.

27/05/2019, 15:36 | Thể lệ
 

1.Đơn vị tổ chức:

Cuộc thi ảnh quốc tế Citadela lần thứ 3 năm 2019 do Photo Club "PERASTO", 85330 Kotor - Montenegro tổ chức và được sự bảo trợ của FIAP số: 258/2019; PSA số: 267/2019; GRADAC PGI số: 010/2019; VICTORY P.W số 10/2019; PC PERASTO số 6/2019;

2. Điều kiện dự thi:
Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới.
- Ban Tổ chức được quyền dùng các tác phẩm dự thi để tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi mà không phải trả phí.
- Các tác giả phải tự chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền tác phẩm, mỗi tác phẩm chỉ có 01 tiêu đề duy nhất.

- Những từ như “không có tiêu đề” và “Vô đề” không được chấp nhận như một phần hoặc toàn bộ tiêu đề tác phẩm, cũng không phải là tên máy ảnh chụp.
- Các tác phẩm dự thi phải  tuân thủ các quy tắc và định nghĩa của Ban Tổ chức cuộc thi.
- Mọi vi phạm sẽ bị điều tra bởi PSA và FIAP.

* Ghi chú: Khi đăng ký vào Biểu mẫu đăng ký dự thi, tác giả sẽ thấy một tính năng để xác nhận rằng họ đã đọc các điều kiện dự thi. Nếu người đăng ký không xác nhận sẽ không gửi được ảnh.

3. Đề tài dự thi:
Có 5 đề tài dành cho ảnh kỹ thuật số.
A) Tự do Màu
B) Tự do Đơn sắc
C) Du lịch (màu và đơn sắc)
D) Thiên nhiên (màu và đơn sắc)
E) Con người (màu và đơn sắc).

4. Đăng ký gửi ảnh:
Tất cả các tác giả phải điền vào Mẫu đăng ký trực tuyến trên trang web chính thức của cuộc thi.
Có thể gửi mẫu in và CD / DVD kèm theo ảnh đến địa chỉ của Ban Tổ chức. CD / DVD sẽ không được trả lại. Biểu mẫu nhập PDF có sẵn trên trang web http://www.perasto.club

5. Quy cách ảnh:
Ảnh phải ở định dạng tệp JPG với: Độ phân giải tối đa 1920 (ngang) x 1080 (dọc) pixel, kích thước tệp tối đa là 2MB, nén từ 7 đến 12.

6. Chú thích ảnh:
Tác phẩm không có chú thích hợp lệ sẽ bị từ chối và người đăng ký được thông báo để gửi lại chú thích hợp lệ. Ban Tổ chức sẽ không chú thích ảnh cho tác giả.
Để đặt tên, các tác giả chỉ có thể sử dụng:
- Bảng chữ cái tiếng Anh: A-z
- Chữ số: 0-9
- Dấu nháy đơn: '
- Dấu gạch ngang (hoặc dấu gạch nối): -
- Gạch dưới: _
 
7. Lệ phí:
Lệ phí là bắt buộc đối với tất cả tác giả tham gia:
- Đối với tất cả các đề tài: € 20 hoặc $ 25
Các cách thanh toán:
-Chuyển khoản PayPal
-Tiền mặt được gửi đến địa chỉ của người tổ chức (Séc và IRC không được chấp nhận)
-Tác phẩm dự thi của các tác giả không trả phí sẽ bị loại.
 
8. Catalogue:
Triển lãm PDF trực tuyến trên trang web http://www.perasto.club và liên kết sẽ được gửi đến tất cả tác giả tham gia.
 
9. Thông báo:
Các tác giả dự thi sẽ nhận thông báo qua email, kết quả cuộc thi được công bố trên trang http://www.perasto.club.
 
10. Trách nhiệm của Ban Tổ chức:
Ban Tổ chức sẽ cập nhật liên tục với tất cả tác giả tham gia qua email
Tuy nhiên, Ban Tổ chức không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển.
 
11. Ban Giám khảo:
Hadji Miodrag Miladinovic - EFIAP/b, MF FSS - Serbia
Milorad M. Milicevic - AFIAP, FA1 FSS - Serbia
Predrag Mihajlovic - Cile - MF FSS - Serbia
Giám khảo dự bị:
Buzurović Damir - EFIAP, F1 FSS – Serbia.
 
12. Giải thưởng:
Tổng cộng có 216 giải thưởng các loại.
Ban Giám khảo có quyền trao các giải thưởng bổ sung.Mỗi tác giả chỉ có thể nhận được một giải thưởng trong mỗi đề tài.
 
13. Lịch biểu:
Hạn cuối nộp ảnh: 23.06.2019
Chấm ảnh: 04.07- 11.07.2019
Thông báo: 15.07.2019
Gửi ảnh: 23.09.2019
Catalogues: 23.09.2019
 
14. Triển lãm:
Ngày 28.09.2019 tại Photo Club Perasto, Kotor, Montenegro
Ngày 11.10.2019 tại Photo Gallery Havana, Kotor, Montenegro
 
15. Liên hệ:
Damir Stanovcic, chairman of the organizing committee
Bozidar Rapovac
perasto16@gmail.com
- Tác giả có thể gửi mẫu đăng ký và lệ phí dự thi đến địa chỉ :
Stanovcic Damir
Spanskih boraca 36a
11070 Belgrade, Serbia
Europe.
(Khuyến khích các tác giả gửi ảnh và lệ phí trực tuyến).
Chi tiết xem tại: http://www.perasto.club
 
Minh Phương

Tin tức khác