Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương"

05/05/2020, 01:09 | Thông báo hội
Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề "Tự hào một dải biên cương" nhằm tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trân trọng kính mời các nghệ sĩ và nhà nhiếp ảnh tham gia gửi tác phẩm dự thi. Thông tin chi tiết xin mời xem tại thông báo dưới đây: 

Hội NSNAVN

Tin tức khác