Cục MTNATL thông báo về việc khen thưởng cho các tập thể/cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi/triển lãm ảnh quốc tế năm 2018

10/12/2018, 11:15 | Thông báo hội

Theo thông lệ hàng năm, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm (Bộ VHTTDL) thực hiện việc khen thưởng cho các tập thể/cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi/triển lãm ảnh quốc tế năm 2018 với các tiêu chí và hướng dẫn hồ sơ cụ thể. 

Ban Biên tập Website xin đăng tải nguyên văn Thông báo số 556 /MTNATL-NA ngày 27.11.2018 của Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh & Triển lãm về việc khen thưởng cho các tập thể/cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi/triển lãm ảnh quốc tế năm 2018 để các tác giả tiện theo dõi. 

 


Hoàng Trang

Tin tức khác