CƠ QUAN HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM

12/10/2020, 09:32 | Cơ cấu tổ chức
CƠ QUAN HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM


* VĂN PHÒNG HỘI:
 
MAI THANH NGA
Trưởng phòng Hành chính - Phụ trách Văn phòng
Năm sinh: 1970
Quê quán: Hà Nội
ĐTNR: 024. 3852 5169
ĐTDĐ: 090 420 6139
ĐTCQ: 024. 3943 5884
Email: maingavapa@yahoo.com; maingavapa@gmail.com


NGUYỄN THỊ TUYẾT
Phó trưởng phòng Tổng hợp
Năm sinh: 1977
Địa chỉ nhà riêng: Hà Nội
ĐTDĐ: 093 316 0557
ĐTCQ: 024. 3943 5884
Email: vapa.tuyettuyet @gmail.com


TRẦN ĐÌNH HỢP 
Nhân viên lái xe
Năm sinh: 1974
Quê quán: Hà Nội
ĐTNR: 024. 3675 5630
ĐTDĐ: 091 332 6149
ĐTCQ: 024. 3943 588


ĐINH MẠNH THANH
Nhân viên văn phòng
Năm sinh: 1964
Quê quán: Hà Nội
ĐTNR: 024 3554 1114
ĐTDĐ: 091 225 3457
ĐTCQ: 024. 3943 5884
 


* BAN SÁNG TÁC - TRIỂN LÃM

NGUYỄN XUÂN CHÍNH 
UV BCH, Phó trưởng Ban Phụ trách Ban Sáng tác - Triển lãm
Năm sinh: 1978
Quê quán: Hà Nội
ĐTDĐ: 0912065411
Email: xuanchinhvapa@gmail.com 

NGUYỄN THỊ THU TRANG
Trưởng phòng Triển lãm (Ban Sáng tác-Triển lãm)
Năm sinh: 1979
Quê quán: Hà Nội
ĐTDĐ: 098 379 2712
ĐTCQ: 024. 3943 5885
Email: trangvapa@yahoo.com

BAN TỔ CHỨC - THI ĐUA - HỘI VIÊN
 
NGUYỄN ĐỨC DIỆU (Hoàng Diệu)
Trưởng Ban Tổ chức - Thi đua -  Hội viên
Năm sinh: 1967
Quê quán: Hưng Yên
ĐTCQ: 024. 39430485
ĐTDĐ: 0963. 096. 175
Email: hoangdieu967@gmail.comTRANG TIN ĐIỆN TỪ CỦA HỘI (VAPA.ORG.VN)

HOÀNG THỊ THU TRANG (Hoàng Trang)
Trưởng phòng, Phụ trách Website
 
Năm sinh: 1983
Quê quán: Sơn La
Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 01228288075
Email: thutrang8884@gmail.com
 


PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ

BÙI THỊ THỦY
Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ
Năm sinh: 1984
Quê quán: Đông Hưng - Thái Bình
ĐTDĐ: 0904880889
ĐTCĐ: 024.39433698
Email: thuthuykt68@gmail.com

NGUYỄN HÀ ANH
Kế toán viên - Thủ quỹ
Năm sinh: 1988
Quê quán: Nghệ An
ĐTCQ: 024.39433698
ĐTDĐ: 0904666856


 

Tin tức khác