Cập nhật danh sách các tác giả dự xét Phong tước hiệu và Kết nạp hội viên mới năm 2018

24/11/2018, 16:44 | Thông báo hội

Sau thông báo ngày 23/11/2018, một số tác giả đã bổ sung hồ sơ theo quy định, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục cập nhật danh sách sau bổ sung các tác giả dự xét Phong tước hiệu và Kết nạp hội viên mới. Danh sách này được cập nhật đến 12h00 ngày 24/11/2018.


 

Hội NSNAVN

Tin tức khác