Cập nhật danh sách các tác giả dự xét các hạng mục xét Xuất sắc và Đầu tư sáng tác năm 2018 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

23/11/2018, 16:54 | Thông báo hội

Sau thông báo ngày 22/11/2018, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục cập nhật danh sách các tác giả dự xét Xuất sắc và Đầu tư sáng tác năm 2018 (tính đến thời điểm 12h00 ngày 23/11/2018). Các hạng mục Xét Phong tước hiệu và Kết nạp hội viên mới sẽ tiếp tục được cập nhật ở những thông báo sau. Đề nghị các tác giả đọc kỹ, bổ sung hồ sơ còn thiếu theo quy định.

 

Hội NSNAVN

Tin tức khác