Stt Thông tin hội viên Chức vụ Giải thưởng
1
Trương Anh VũQuê quán: Bình Thuận
Năm sinh: 1974
Địa chỉ: Số 10 đường Cao Hành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0918590387
Email: vuvapa@gmail.com
Hội viên
2
PHẠM VĂN THÀNH (Hoàng Thành)Năm sinh: 1960
Quê quán: Bình Thuận
Địa chỉ: 170 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0913 676 843
Email: phamvanthanh1960@gmail.com
Hội viên
3
TRẦN VĂN TUÝ (Trần Tuý)Năm sinh:1960
Quê quán:Thanh Miện, Hải Dương
Địa chỉ:Số 285 Quốc lộ 28, Khu phố I, Thị trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 386 5395
ĐTDĐ:090 563 3254
Email:trantuyphoto@yahoo.com
Hội viên0
4
"TRẦN ĐÌNH THƯƠNG ; EVAPA, AFIAP"Năm sinh:1962
Quê quán:Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Địa chỉ:Số 139/6 Lê Hồng Phong, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 221 0672
ĐTDĐ:091 907 5715
Email:trandinhthuongvapa@gmail.com
Hội viên0
5
"ĐỖ HỮU TUẤN ; EVAPA, AFIAP"Năm sinh:1959
Quê quán:Phan Thiết, Bình Thuận
Địa chỉ:Số 1B Lý Thường Kiệt, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTDĐ:098 370 1242
Email:d.huutuanvapa@gmail.com
Chi hội phó0
6
LÝ TOÀN (Đã mất)Năm sinh:1935
Quê quán:Bình Thuận
Địa chỉ:Số 42 Lý Tự Trọng, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 381 8574
Hội viên0
7
LÊ MINH QUÁT (Minh Quát)Năm sinh:1964
Quê quán:Thừa Thiên - Huế
Địa chỉ:Số 44 Trưng Trắc, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTDĐ:091 317 4401
Email:labchuyennghiep@gmail.com 
Hội viên0
8
HUỲNH NGỌC THẠCH; A.FIAP Năm sinh:1956
Quê quán:Phan Thiết, Bình Thuận
Địa chỉ:Số 158 Tuyên Quang, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTDĐ:093 808 5222
Email:huynhngocthach522@gmail.com
Hội viên0
9
NGUYỄN QUỐC THANH ; A.FIAPNăm sinh:1964
Quê quán:Hà Tĩnh
Địa chỉ:Số 385 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thuỷ, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 381 2422
ĐTDĐ:091 318 6693
Hội viên0
10
NGUYỄN TẤN PHÁTNăm sinh:1961
Quê quán:Bình Thuận
Địa chỉ:Số 94 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTDĐ:091 856 7401
Email:tanphatvapa@gmail.com
Hội viên0
11
LÊ HOÀI PHƯƠNG (Phương Duy)Năm sinh:1961
Quê quán:Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Địa chỉ:Số 43, Thôn Dân Hiệp, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
ĐTDĐ:091 363 1581
Email:thiennhienviet@yahoo.com.vn
Hội viên0
12
TRẦN QUANG (Đã mất)Năm sinh:1957
Quê quán:Bình Định
Địa chỉ:Xóm 7, Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 385 3592
ĐTDĐ:016 9695 4103
Hội viên0
13
TRƯƠNG NGỌC MINH (Ngọc Minh)Năm sinh:1963
Quê quán:Thiết, Bình Thuận
Địa chỉ:Số 31 Phan Trung, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 383 3434; 062 381 2302
ĐTDĐ:091 369 0943
Email:minhqstinh@gmail.com
Hội viên0
14
"TRẦN TAM MỸ ; E.VAPA, E.FIAP"Năm sinh:1968
Quê quán:Bắc Bình, Bình Thuận
Địa chỉ:Số 296, Thôn Bình Long, Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 386 2521
ĐTDĐ:090 945 8848
Email:trantammy_na@yahoo.com.vn
Hội viên0
15
"TRẦN VĨNH NGHĨA ; E.VAPA, E.FIAP"Năm sinh:1959
Quê quán:Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Địa chỉ:Số 30 Lê Hồng Phong, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTDĐ:091 900 3242
Email:vinhnghiavapa@gmail.com
Hội viên0
16
HUỲNH TRỌNG LAN (Thiên Lang) Năm sinh:1966
Quê quán:Tuy Phong, Bình Thuận
Địa chỉ:Số 167 Hà Thủy 2, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 385 7724
ĐTDĐ:091 766 9286
Email:huynhtronglan@yahoo.com.vn
Hội viên0
17
VÕ NGỌC LÂNNăm sinh:1964
Quê quán:Phan Thiết, Bình Thuận
Địa chỉ:B73 Khu dân cư Hùng Vương, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 375 0087
ĐTDĐ:098 216 4686
Email:ngoclanbbt@gmail.com
Hội viên0
18
ĐẶNG HỒNG LONG (Long Vũ)Năm sinh:1964
Quê quán:Phan Thiết, Bình Thuận
Địa chỉ:Số 140/17 Trần Phú, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 382 1038
ĐTDĐ:097 528 8916
Email:longhongdang@yahoo.com
Hội viên0