Stt Thông tin hội viên Chức vụ Giải thưởng
1
NGUYỄN VĂN PHÚCNăm sinh:1969
Quê quán:Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Địa chỉ:Hiệu ảnh Hải Âu, Số 76 Lê Quý Đôn, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước
ĐTNR:0651 366 6715
ĐTDĐ:097 303 0399
Email:haiauprophoto@gmail.com
Hội viên0