Stt Thông tin hội viên Chức vụ Giải thưởng
1
TRẦN THANH HẢI (Trần Hải)Năm sinh:1969
Quê quán:Hà Nội
Địa chỉ:Số 119 Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐTDĐ:090 323 5883
Email:tranhainhandan@gmail.com
Hội viên0
2
PHẠM ĐÌNH KIM (Phạm Kim) (Đã mất)Năm sinh:1936
Quê quán:Hoài Đức, Hà Nội
Địa chỉ:1/15 Ngõ Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐTNR:04 3824 4310
ĐTDĐ:098 908 1936
Hội viên0
3
NGUYỄN ĐĂNG KHOANăm sinh:1979
Quê quán:Nghệ An
Địa chỉ:Số 71, Phố Hàng Trống, Hà Nội
ĐTDĐ:0912 899 637
Email:nguyendangkhoa7@gmail.com
Hội viên0
4
VŨ ANH TUẤN (Trung Phong) - E.VAPA/G, ES.VAPA, E.FIAPNăm sinh:1961
Quê quán:Hà Nội
Địa chỉ:Số 90, Bạch Mai, Hà Nội
ĐTDĐ:091 203 3039
Email:anhtuan.evapa@gmail.com
Chi hội phó0
5
NGUYỄN ĐỨC TUẤN; ES.VAPA, A.FIAPNăm sinh:1960
Quê quán:Nam Định
Địa chỉ:số 6A, Ngõ 111, Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐTDĐ:090 404 2682
Email:ductuansonla@gmail.com
Hội viên0