Ban Tổ chức Đại hội IX tổng hợp kết quả Đại hội cơ sở các Chi hội NSNAVN trên toàn quốc

24/09/2019, 17:27 | Tin trong nước

Thực hiện Chỉ thị số 31 - CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 87 - HD/BTGTW ngày 25/03/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đại hội các Hội VHNT và Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Căn cứ kế hoạch công tác Hội và tiến trình tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ diễn ra vào các ngày 8-9/12/2019 tới đây tại Hà Nội. Sáng 24/9/2019, tại trụ sở Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (51, Trần Hưng Đạo, HN), Ban Tổ chức Đại hội đã tiến hành buổi mở tài liệu, tổng hợp kết quả Đại hội cơ sở các Chi hội NSNAVN trên toàn quốc theo hình thức công khai, với sự chứng kiến, tham dự của các đơn vị liên quan.

 

Theo đó, Đại diện Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Lê Hữu Trúc - Chuyên viên chính Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội VHNT và Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Đại diện Ban Kiểm tra Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam có NSNA Nguyễn Văn Ngọc - Phó Trưởng Ban và 2 Ủy viên Ban là NSNA Trần Quốc Dũng, NSNA Nguyễn Đình Thông; Đại diện Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam là NSNA Nguyễn Tất Bê - Chi hội Trưởng Chi hội NSNAVN Hà Nội 3 cùng một số thành viên Tổ Tổng hợp tài liệu Đại hội cơ sở các Chi hội NSNAVN trên toàn quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành lập theo Quyết định số 152/QĐ-NA ngày 16/9/2019 của Ban Tổ chức Đại hội Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

NSNA Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội NSNAVN điều hành buổi làm việc đầu giờ sáng 24/9/2019

Điều hành buổi làm việc sáng, NSNA Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội NSNAVN đã có báo cáo khái quát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội NSNAVN với thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội. Toàn bộ các đầu việc cần thiết để tiến tới tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IX của Hội NSNAVN đã được chuẩn bị khoa học, chu đáo. Cho đến nay đã có 77 Chi hội NSNAVN trên toàn quốc tổ chức thành công Đại hội các Chi hội cơ sở, đạt 100% số Chi hội trên cả nước với tài liệu được đóng gói, niêm phong, gửi theo đường công văn về Hội NSNAVN theo đúng quy định và đảm bảo thời gian. Đây cũng là thành công bước đầu trong công tác chuẩn bị, hướng tới tổ chức Đại hội IX Hội NSNAVN. Hội NSNAVN cũng là đơn vị hoàn thành đầu tiên trong số 4 tổ chức hội chuyên ngành VHNT sẽ tiến hành Đại hội toàn quốc trong năm 2019 là Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội VHNT các Dân tộc Thiểu số Việt Nam và Hội Sân Khấu Việt Nam. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội NSNAVN Vũ Quốc Khánh cũng nêu kiến nghị về một số nội dung được ghi nhận từ cơ sở liên quan đến công tác tổ chức Đại hội toàn quốc với đại diện Vụ Văn hóa - Văn nghệ để Hội nghị báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại hội Chi hội cơ sở Hội NSNAVN ngày 3/10 tới tại Hà Nội, lãnh đạo Vụ cũng như các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội sẽ có những giải đáp thỏa đáng cho các hội viên, đặc biệt là hội viên cơ sở.

Toàn bộ tài liệu của các Chi hội gửi về được lưu trữ nguyên trạng, các thành viên Ban Kiểm tra, đại diện Vụ Văn hóa - Văn nghệ chứng kiến việc bóc mở các tài liệu này phục vụ công tác tổng hợp
Với mỗi Chi hội, các nội dung sẽ được phân công riêng rẽ, đảm bảo tính khách quan với các tổ như tổng hợp đề cử, tổng hợp danh sách dự Đại hội toàn quốc, tổng hợp ý kiến góp ý Điều lệ Hội, tổng hợp góp ý cho Báo cáo Chính trị, Bản Kiểm điểm của BCH khóa VIII...

Thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, Ban Tổ chức Đại hội Hội NSNAVN sau khi nhận tài liệu từ các Chi hội cơ sở đã lưu trữ nguyên trạng, tập hợp số lượng gói tài liệu từ các Chi hội báo cáo với Trưởng Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến thực hiện. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội ra Quyết định Thành lập Tổ Tổng hợp tài liệu Đại hội cơ sở các Chi hội NSNAVN trên toàn quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo Quyết định số 152/QĐ-NA ngày 16/9/2019 với kế hoạch mở, tổng hợp công khai tài liệu từ các Chi hội theo các nội dung liên quan dưới sự tham gia giám sát, chứng kiến của Ban Kiểm tra, đại diện Hội viên và các đơn vị quản lý, chỉ đạo Đại hội. Kết quả tổng hợp sẽ được tiếp tục báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường vụ, Ban Chấp hành và các đơn vị chuyên môn, chức năng thuộc Hội tại Hội nghị báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại hội Chi hội cơ sở Hội NSNAVN vào ngày 3/10.

Việc bước đầu tổ chức thuận lợi công tác Đại hội tại các địa phương chính là kết quả của sự điều hành khoa học, sự hướng dẫn, đôn đốc tích cực từ Ban Tổ chức Đại hội (thông qua Hướng dẫn 102 - HD/ĐH IX của Hội NSNA Việt Nam ngày 15/5/2019 về việc tổ chức Đại hội Các Chi hội Cơ sở và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NSNA Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024) và trực tiếp các Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các khu vực. 77 Chi hội trên toàn quốc đã thực hiện đợt sinh hoạt chính trị cấp cơ sở trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, công khai, đạt kết quả cao. Tại Đại hội Chi hội, các hội viên đã thực hiện công tác tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Chi hội, bầu đoàn đại biểu đại diện Chi hội tham dự Đại hội toàn quốc, góp ý kiến vào các văn kiện chính của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NSNAVN nhiệm kỳ IX và bỏ phiếu đề cử nhân sự BCH, Chủ tịch Hội, các Ban Chuyên môn của Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024... 

Đồng chí Lê Hữu Trúc - Chuyên viên chính Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội VHNT và Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hữu Trúc - Chuyên viên chính Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội VHNT và Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đánh giá cao Hội NSNA Việt Nam trong công tác tổ chức và chuẩn bị văn kiện Đại hội. Đặc biệt là cách thức tổng hợp công khai, khoa học và minh bạch kết quả của Đại hội Chi hội cơ sở cả nước, tạo sự tin tưởng, sức thuyết phục đối với hội viên cả nước, tiến đến tổ chức thành công đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Hội vào cuối năm nay. Một số đề xuất, kiến nghị của Hội được Chủ tịch Vũ Quốc Khánh nêu tại buổi làm việc hôm nay sẽ tiếp tục được Vụ nghiên cứu, giải đáp tại Hội nghị ngày 3/10 tới.

Tổ tổng hợp đề cử được thực hiện nghiêm túc dưới sự kiểm tra chéo của các thành viên Ban Kiểm tra và đại diện Vụ Văn hóa - Văn nghệ
Danh sách đề cử được lập tại chỗ, song song giữa bản chép tay của Phó trưởng Ban Kiểm tra và bản vào máy tính của cán bộ Tổ tổng hợp dưới sự chứng kiến, kiểm tra chéo của các thành viên

Đến cuối giờ chiều ngày 24/9/2019, Tổ đã hoàn thành nội dung tổng hợp phiếu đề cử chức danh Chủ tịch Hội NSNAVN khóa IX, toàn bộ kết quả ngày làm việc thứ nhất được lập biên bản, báo cáo và được xác nhận bởi đại diện Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Kiểm tra và đại diện Hội viên Hội NSNAVN. Các nội dung tiếp theo sẽ tiếp tục được Tổ tổng hợp hoàn thiện trong 2 ngày làm việc tới (25-26/9/2019)./.

Tin, ảnh: Hoàng Trang

Tin tức khác