Ban Thường vụ Hội NSNAVN họp chuẩn bị công tác tổng kết năm 2020, triển khai phương hướng hoạt động 2021

30/11/2020, 17:07 | Tin trong nước

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, sáng 30/11/2020, tại 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Thường vụ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã có buổi làm việc chuẩn bị cho Chương trình họp Ban Chấp hành kéo dài 10 ngày nhằm giải quyết các nội dung cụ thể như: Xem xét, đánh giá công tác năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021; Rà soát, chỉnh sửa các quy chế hoạt động của Hội; Xét Giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc và Hỗ trợ Sáng tác năm 2020; Xét Kết nạp Hội viên mới và xét phong các tước hiệu của Hội; Tổ chức Hội thảo chủ đề “Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - 55 năm xây dựng và phát triển”; Tổ chức mít tinh Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (8/12/1965 - 8/12/2020). 

 
Ban Thường vụ Hội tại buổi làm việc ngày 30/11/2020
 
Đây là hoạt động nhận được sự quan tâm của đông đảo hội viên cả nước bởi là dịp để Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các ban chuyên môn tiến hành các phần việc liên quan trực tiếp đến hội viên, cũng như nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động của một năm công tác Hội.

Theo đó, các hoạt động cụ thể được thống nhất như sau:

Thời gian: Từ chiều 29/11 đến 08/12/2020.

Địa điểm: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam (ngõ số 3, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thành phần:  
- Ban Chấp hành
- Ban Kiểm tra
- Hội đồng Nghệ thuật
- Ban Lý luận - Phê bình
- Phụ trách các phòng, ban và cán bộ liên quan phục vụ Hội nghị.
Chủ trì: Ban Thường vụ

CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ:

* Ngày thứ nhất (29/11/2020): Văn phòng Hội đón UVBTV dự Hội nghị tại Hà Nội.

* Ngày thứ hai (30/11/2020)  

* Sáng từ: 8h30 - 11h30
- Họp Ban Thường vụ Tại Phòng họp tầng 6 Hội NSNAVN

Thành phần:
- Bà Trần Thị Thu Đông - Chủ trì
- Ông Lê Nguyễn
- Ông Trần Phong
- Ông Hoàng Thạch Vân
- Ông Hồ Sỹ Minh - Thư ký
* Chiều: Ban Thường vụ tiếp tục họp.

* Văn phòng Hội đón các UV Ban Chấp hành dự Hội nghị tại Hà Nội.

* Ngày thứ ba, thứ tư ( 01/12 - 02/12/2020) (cả ngày)

- Họp toàn thể Ban Chấp hành

- Nội dung: Thông qua kế hoạch, nội dung Hội nghị; tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các quy chế hoạt động của Hội.

 Thành phần:

- Bà Trần Thị Thu Đông - Chủ trì
- Ông Trần Phong
- Ông Hoàng Thạch Vân
- Ông Lê Nguyễn
- Ông Hồ Sỹ Minh
- Bà Nguyễn Hồng Nga
- Ông Vũ Mạnh Cường
- Ông Nguyễn Văn Thương
- Ông Hà Hữu Đức
- Ông Nguyễn Xuân Chính
- Ông Huỳnh Anh
- Ông Duy Bằng
- Bà Chu Thu Hảo - Thư ký

Văn phòng Hội đón Ban LLPB dự Hội nghị tại Hà Nội.

* Ngày thứ năm (03/12/2020)

* Sáng từ: 8h30 - 11h30; chiều từ 14h - 17h:

I/ Hội đồng thẩm định xét Hỗ trợ sáng tác ảnh năm 2020 tại Hội trường tầng 2 nhà 3 tầng - 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (ông Đinh Mạnh Thanh, giúp việc, bà Nguyễn Thị Thu Trang tổng hợp báo cáo).

1/ Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội                           - Chủ tịch Hội đồng
2/ Ông Vũ Mạnh Cường, UV Ban Chấp hành                - Ủy viên
3/ Bà Nguyễn Hồng Nga, UV Ban Chấp hành                - Ủy viên
4/ Ông Võ Duy Bằng, UV Ban Chấp hành                      - Ủy viên
5/ Ông Hà Hữu Đức, UV Ban Chấp hành                       - Ủy viên
6/ Ông Nguyễn Xuân Chính, UV Ban Chấp hành           - Ủy viên
7/ Ông Nguyễn Văn Thương, UV Ban Chấp hành          - Ủy viên

II/ Hội đồng xét giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc về công trình Lý luận - phê bình và sách ảnh năm 2020 tại Phòng quốc tế tầng 2 nhà 3 tầng, 51 Trần Hưng Đạo, HN (ông Đinh Mạnh Thanh giúp việc, bà Hoàng Thị Thu Trang tổng hợp báo cáo).

1/ Bà Chu Thu Hảo, UV BCH,Trưởng Ban LLPB                   - Chủ tịch Hội đồng
2/ Ông Vũ Huyến, Nhà LLPB Nhiếp ảnh, UV Ban LLPB        - Phó Chủ tịch HĐ
3/ Ông Vũ Đức Tân, Nhà LLPB Nhiếp ảnh                            - Ủy viên
4/ Ông Trần Quốc Dũng, Uỷ viên Ban LLPB                          - Uỷ viên           
5/ Ông Trần Việt Văn, Nhà báo - NSNA                                 - Uỷ viên

III/ Hội đồng xét Hỗ trợ công trình nghiên cứu Lý luận - phê bình và sách ảnh năm 2020 tại Phòng họp tầng 6 Hội NSNAVN (ông Đinh Mạnh Thanh giúp việc, bà Nguyễn Thị Tuyết tổng hợp báo cáo).

1/ Ông Chu Chí Thành, nhà LLPB Nhiếp ảnh         - Chủ tịch Hội đồng
2/ Bà Phan Thị Phương Hiền, Phó Ban LLPB         - Ủy viên
3/ Ông Hoàng Kim Đáng, NSNA xuất sắc               - Ủy viên
4/ Ông Vũ Kim Khoa, Ủy viên Ban LLPB                 - Ủy viên
5/ Bà Lê Thị Hải Yến, Ủy viên Ban LLPB                - Ủy viên

Văn phòng Hội đón Hội đồng nghệ thuật, Ban Kiểm tra dự Hội nghị tại Hà Nội.
Ban Kiểm tra cử người dự các buổi làm việc của các hội đồng ngày 04 - 05/12/2020

* Ngày thứ sáu (04/12/2020)

* Sáng từ: 8h30 - 11h30; chiều từ 14h - 17h

 I/ Sáng: Hội đồng Nghệ thuật thẩm định tác phẩm xét kết nạp Hội viên và Tước hiệu năm 2020 tại Hội trường tầng 2 nhà 3 tầng - 51Trần Hưng Đạo, Hà Nội (ông Nguyễn Đức Diệu giúp việc, bà Nguyễn Thị Thu Trang tổng hợp báo cáo).
 1/ Ông Trần Phong, Chủ tịch HĐNT                   - Chủ tịch Hội đồng
 2/ Ông Vũ Anh Tuấn, P. Chủ tịch HĐNT             - Ủy viên
 3/ Ông Lý Hoàng Long, Ủy viên HĐNT              - Ủy viên
 4/ Ông Thân Nguyên, Uỷ viên HĐNT                 - Ủy viên
 5/ Ông Lê Hữu Dũng, Uỷ viên HĐNT                 - Ủy viên

Chiều: Hội đồng Nghệ thuật họp phân công nhiệm vụ và đề ra kế hoạch công tác năm 2021 - Mời BTV tham dự.

II/ Sáng: Ban Lý luận - Phê bình thẩm định tác phẩm xét kết nạp Hội viên và Tước hiệu năm 2020 tại Phòng họp quốc tế, tầng 2 nhà 3 tầng. (ông Nguyễn Đức Diệu, giúp việc, bà Hoàng Thị Thu Trang tổng hợp báo cáo).

1/ Ông Hồ Sỹ Minh, UV Ban TV                                          - Chủ tịch Hội đồng
2/ Ông Vũ Huyến, Nhà LLPB Nhiếp ảnh, UV Ban LLPB    - Phó Chủ tịch HĐ
3/ Ông Vũ Kim Khoa, Ủy viên Ban LLPB                            - Ủy viên
4/ Ông Vũ Đức Tân, Nhà Nghiên cứu LLPB                      - Ủy viên
5/ Ông Trần Việt Văn, Nhà báo - NSNA                             - Ủy viên

* Chiều: Ban Lý Luận - Phê bình họp phân công nhiệm vụ và đề ra kế hoạch công tác năm 2021 tại Phòng họp quốc tế, tầng 2 - Mời BTV tham dự.

III/ Ban Kiểm tra họp bầu các chức danh của Ban Kiểm tra và đề ra kế hoạch công tác năm 2021 tại Tầng 6 - VP Hội NSNAVN -  Mời BTV tham dự.

1/ Ông Huỳnh Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra
2/ Ông Hoàng Đình Chiểu, Ủy viên Ban Kiểm tra
3/ Ông Vũ Hải, Ủy viên Ban Kiểm tra
4/ Ông Phạm Ngọc Hùng, Ủy viên Ban Kiểm tra
5/ Ông Nguyễn Văn Ngọc, Ủy viên Ban Kiểm tra
6/ Ông Trần Minh Ngọc, Ủy viên Ban Kiểm tra
7/ Ông Nguyễn Viết Rừng, Ủy viên Ban Kiểm tra

* Ngày thứ bảy (05/12/2020)

I/ Hội đồng xét Giải thưởng xuất sắc năm 2020 gồm Cúp Vàng VAPA (đồng thời là tác phẩm đề cử giải xuất sắc của Liên hiệp các Hội VHNTVN)  tại Hội trường tầng 2 nhà 3 tầng - 51 Trần Hưng Đạo, HN. (ông Đinh Mạnh Thanh, Quốc Hùng, Trần Hợp giúp việc, bà Nguyễn Thị Thu Trang tổng hợp báo cáo).

1/ Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội                        - Chủ tịch Hội đồng
2/ Ông Trần Phong, Ủy viên Ban TV, CT HĐNT          - PCT Hội đồng
3/ Ông Lê Nguyễn, Ủy viên Ban TV                            - Ủy viên    
4/ Ông Hoàng Thạch Vân, Ủy viên Ban TV                - Ủy viên
5/ Ông Hồ Sỹ Minh, Ủy viên Ban TV                          - Ủy viên
6/ Ông Vũ Anh Tuấn,  Phó chủ tịch HĐNT                 - Ủy viên
7/ Ông Lý Hoàng Long, Uỷ viên HĐNT                      - Ủy viên
8/ Bà Đoàn Thi Thơ, Ủy viên HĐNT                           - Ủy viên
9/ Ông Thân Nguyên, Uỷ viên HĐNT                         - Ủy viên

II/ Bà Mai Thanh Nga tổng hợp kết quả của các Ban chuyên môn để báo cáo tại cuộc họp của Ban Chấp hành vào ngày 06/12/2020 về Xét kết nạp Hội viên, Tước hiệu, Hỗ trợ sáng tác, Giải xuất sắc Cúp VAPA.

* Ngày thứ tám (06/12/2020)

 Ban Chấp hành xét Kết nạp hội viên, xét phong Tước hiệu thông qua kết quả của Hội đồng Nghệ thuật, Ban Lý luận - Phê bình tại Hội trường 6 - 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
 1. Bà Trần Thị Thu Đông
 2. Ông Lê Nguyễn
 3. Ông Hoàng Thạch Vân
 4. Ông Trần Phong
 5. Ông Hồ Sỹ Minh
 6. Bà Nguyễn Hồng Nga
 7. Ông Nguyễn Xuân Chính
 8. Ông Võ Duy Bằng
 9. Ông Hà Hữu Đức
 10. Ông Nguyễn Văn Thương
 11. Ông Vũ Mạnh Cường
 12. Ông Huỳnh Anh
 13. Bà Chu Thu Hảo
* Mời ông Nguyễn Đức Diệu, Trưởng Ban TCTĐHV, tham dự báo cáo

* Mời bà Mai Thanh Nga tham dự báo cáo tổng hợp.

* Ngày thứ chín (07/12/2020)

* Sáng từ: 9h00 đến 11h30:

- Hội thảo: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - 55 năm xây dựng và phát triển

- Chuẩn bị kế hoạch, nội dung: Ban Lý luận Phê bình

* Chiều 14h - 17h

- Kỷ niệm 55 năm thành lập Hội, Tổng kết công tác Hội năm 2020 tại Hội trường tầng 7 - Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam.

Khách mời:
- Vụ Văn hóa Văn nghệ - Ban TGTW;
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & TL);
- Bộ Nội vụ (Vụ Tổ chức Phi chính phủ);
- A 03 Bộ Công an

Các Ban chuyên môn:
- Ban Chấp hành
- Hội đồng Nghệ thuật
- Ban Kiểm tra
- Ban Lý luận - Phê bình
- Các Ban chức năng
- Toàn bộ cơ quan Hội và các Chi hội Trưởng - Chi hội Phó ở Hà Nội và các tỉnh/thành lân cận.
Trưởng các Ban báo cáo, đề xuất ý kiến của Ban tại cuộc họp. Nghe ý kiến của các đại biểu dự họp.

Chủ trì: Lãnh đạo Hội.
* 17h: Liên hoan Tổng kết tại Trung tâm Lưu trữ & TL ảnh NT VN.

* Ngày thứ mười (08/12/2020)
Các đại biểu trở về địa phương.     
                         
Căn cứ vào kế hoạch này, hội viên cả nước sẽ nắm bắt được lịch trình các hoạt động diễn ra tại kỳ họp Tổng kết công tác năm 2020. Ban Biên tập Website sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc và hội viên cả nước kết quả của các nội dung họp xét lần này trong các bản tin tới./.
Tin, ảnh: Hoàng Trang

Tin tức khác