Stt Thông tin hội viên Chức vụ Giải thưởng
1
NGUYỄN VĂN THỦYNăm sinh: 1976
Quê quán: Bắc Ninh
Nơi thường trú: 211 Hoàng Quốc Việt, phường Thị Cầu, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0987 986888
Email: sonthuywedding@gmail.com
Hội viên
2
NGUYỄN PHỤNG CHÍNăm sinh:1969
Quê quán:Tiên Du, Bắc Ninh
Địa chỉ:Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐTDĐ:091 231 3952
Email:phungchibn@gmail.com
Hội viên0
3
PHÙNG ĐỨC HIỆPNăm sinh:1949
Quê quán:Lương Tài, Bắc Ninh
Địa chỉ:Thôn Cường Tráng, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
ĐTNR:0241 386 8195
ĐTDĐ:091 515 2498
Hội viên0
4
NGUYỄN QUỐC HÙNGNăm sinh:1957
Quê quán:Bắc Ninh
Địa chỉ:Số 376 Khu Hoà Đình, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐTDĐ:091 291 0493
Hội viên0
5
PHẠM THỊ TUYẾT NONNăm sinh:1956
Quê quán:Lương Tài, Bắc Ninh
Địa chỉ:Thôn Cường Tráng, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
ĐTNR:0241 386 8195
ĐTDĐ:097 692 1770
Hội viên0
6
TRẦN THANH PHAN (Trần Phan)Năm sinh:1955
Quê quán:Gia Bình, Bắc Ninh
Địa chỉ:Phố Ngụ, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh
ĐTNR:0241 386 8436; 241 350 6685
ĐTDĐ:091 225 6272
Email:tranphanvn@gmail.com
Hội viên0
7
NGUYỄN VĂN SƠN (Nguyễn Ngọc Sơn)Năm sinh:1955
Quê quán:Bắc Ninh
Địa chỉ:Số 484 Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐTNR:0241 382 1497
ĐTDĐ:091 477 4466
Hội viên0
8
TRẦN QUỐC TUẤN (Trần Tuấn)Năm sinh:1963
Quê quán:Kinh Bắc, Bắc Ninh
Địa chỉ:Số 752 Đường Ngô Gia Tự, Phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐTNR:0241 382 0324; 0241 360 0859
ĐTDĐ:098 443 9868
Email:tranquoctuan8@gmail.com
Hội viên0
9
VŨ QUANG BÌNHNăm sinh:1955
Quê quán:Bắc Ninh
Địa chỉ:Số 172 Lý Thường Kiệt, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐTDĐ:094 635 9537
Email:quangbinhbn55@gmail.com
Hội viên0