Stt Thông tin hội viên Chức vụ Giải thưởng
1
NGUYỄN THẾ DŨNG (Hà Minh)Năm sinh:1957
Quê quán:Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Địa chỉ:Số 604 Đường Xương Giang, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
ĐTNR:0240 352 2216
ĐTDĐ:091 325 7779
Email:thedungptth@gmail.com
Hội viên0
2
ĐOÀN VIỆT HƯNGNăm sinh:1958
Quê quán:Đa Mai, Bắc Giang
Địa chỉ:Phường Đa Mai, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
ĐTNR:0240 385 8511
ĐTDĐ:091 332 6410
Hội viên0
3
VƯƠNG QUẾ LÂM (Vương Lâm)Năm sinh:1965
Quê quán:Tân Yên, Bắc Giang
Địa chỉ:Số 113 Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
ĐTNR:0240 387 8351
ĐTDĐ:098 612 9631
Email: vuonglambg@yahoo.com.vn
Hội viên0
4
HOÀNG ĐÌNH TIẾN (Hoàng Tiến)Năm sinh:1943
Quê quán:Yên Thế, Bắc Giang
Địa chỉ:Số 09, Ngõ 64, Đường Vương Văn Trà, Phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
ĐTNR:0240 385 9017
ĐTDĐ:098 325 7287
Email:hoangtoi@gmail.com
Chi hội trưởng0