Stt Thông tin hội viên Chức vụ Giải thưởng
1
CAO MINH DẸT Năm sinh:1959
Quê quán:Long Xuyên, An Giang
Địa chỉ:Số 18 Thoại Ngọc Hầu, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An
ĐTDĐ:091 973 4330
Email:photokimnguyentanchau@gmail.com
Hội viên0
2
PHAN VĂN HIỀN (Phan Hiền) Năm sinh:1961
Quê quán:Tân Châu, An Giang
Địa chỉ:Số 39 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Thị trấn An Phú, Tỉnh An Giang
ĐTDĐ:091 310 8726
Email:phanhienphoto@yahoo.com
Hội viên0
3
NGUYỄN VĂN NHẬM (Nguyễn Nhậm)Năm sinh:1962
Quê quán:Tịnh Biên, An Giang
Địa chỉ:Ấp Phú Hòa, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
ĐTDĐ:098 235 9193
Email:nguyennham1962@gmail.com
Hội viên0
4
NGUYỄN HOÀNG NAM Năm sinh:1977
Quê quán:Châu Đốc, An Giang
Địa chỉ:Số 287 Hương lộ 4, Phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, Tỉnh An Giang
ĐTDĐ:090 257 6261
Email:hoangnamthanhphochaudoc@gmail.com
Hội viên0
5
HUỲNH PHÚC HẬU (Quang Tuyến)Năm sinh:1966
Quê quán:Châu Đốc, An Giang
Địa chỉ:Số 486 Đường Nguyễn Văn Thoại, Khóm 7, Phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, Tỉnh An Giang
ĐTDĐ:091 379 4355
Email:xquanghau@gmail.com
Chi hội phó0
6
NGUYỄN PHƯƠNG NGOAN Năm sinh:1945
Quê quán:Tân Châu, An Giang
Địa chỉ:Số 259 Đường Thủ Khoa Huân, Khóm 6, Phường A, TP. Châu Đốc, Tỉnh An Giang
ĐTDĐ:091 387 7056
Email:nguyenphuongngoanchaudoc@yahoo.com.vn
Chi hội trưởng0
7
NGUYỄN THANH LONG (Nguyễn Long)Năm sinh:1936
Quê quán:Sa Đéc, Đồng Tháp
Địa chỉ:Số 29 Nguyễn Trường Tộ, Phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, Tỉnh An Giang
ĐTDĐ:091 968 4463
Email:nguyenlong.chaudoc@yahoo.com.vn
Hội viên0