16 NSNA của Việt Nam được trao thẻ FIAP Life Card và tước hiệu FIAP năm 2016

27/06/2016, 15:19 | Tin quốc tế
Theo thông báo ngày 22/06/2016 của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế FIAP, 16 NSNA của Việt Nam được trao thẻ FIAP Life Card và tước hiệu FIAP. Danh sách như sau:

 I.      FIAP Photographer’s Card:

1.     Nguyễn Khôi (Hà Nội)

II.       AFIAP:

1.     Nguyễn Ngọc Sơn (Gia Lai)

2.     Nguyễn Quang Toàn (Hà Nội)

3.     Bùi Văn Tánh (TP HCM)

4.     Lữ Huỳnh Thanh Huy (TP HCM)

5.     Nguyễn Tiến Quảng (TP HCM)

III.    EFIAP:

1.     Đỗ Hiếu Liêm (Bạc Liêu)

2.     Lê Đức Toại (Bạc Liêu)

3.     Lê Hoàng Nhân (TP HCM)

4.     Nguyễn Vũ Phước (TP HCM)

IV.  EFIAP/s:

1.     Lê Châu Đạo (Phú Yên)

2.     Nguyễn Duy Tưởng (TP HCM)

3.     Thân Nguyên (Đà Nẵng)

V.      EFIAP/g:

1.     Đào Tiến Đạt (Bình Định)

2.     Nguyễn Dần (Hà Nội)

VI.    EFIAP/p:

1.     Trần Phong (Gia Lai)

Xin chúc mừng các NSNA được phong tặng tước hiệu FIAP năm 2016.

Nguyễn Thu Trang

Tin tức khác