14 NSNA của Việt Nam được trao tước hiệu FIAP năm 2019

24/06/2019, 14:55 | Thông báo hội
Theo thông báo chính thức của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế FIAP, năm 2019 có 14 NSNA của Việt Nam được trao tước hiệu FIAP. Danh sách cụ thể như sau:
 1. AFIAP:
 1. Huỳnh Nam Đông (Đà Nẵng)
 2. Đinh Công Tâm (Sóc Trăng)
 3. Nguyễn Phục Anh (Thái Bình)
 1. EFIAP:
 1. Ngô Thị Thu Ba (TP. Hồ Chí Minh)
 2. Nguyễn Cảnh Hùng (Nghệ An)
 3. Nguyễn Văn Toản (Hà Nội)
 1. EFIAP/b:
 1. Vũ Mạnh Cường (Phú Thọ)
 1. EFIAP/s:
 1. Lê Đức Toại (Bạc Liêu)
 2. Võ Thị Huỳnh (Kiên Giang)
 1. EFIAP/g:
 1. Lê Hoàng Nhân (TP. HCM)
 1. EFIAP/p:
 1. Thân Nguyên (Đà Nẵng)
 1. EFIAP/d1:
 1. Nguyễn Duy Tưởng (TP. HCM)
 1. EFIAP/d2:
 1. Đào Tiến Đạt (Bình Định)
 2. Trần Phong (Gia Lai)
Xin chúc mừng các NSNA được phong tặng tước hiệu FIAP năm 2019.

Một số tác phẩm được đưa lên FIAP cloud: http://collections.fiap.net/fotoweb/archives/5000-FIAP/?311=Vietnam&515=2019

Tác giả: Thân Nguyên - Tác phẩm: Làm sạch cho những con tàu
Tác giả: Võ Thị Huỳnh - Tác phẩm: Hunting
Tác giả: Vũ Mạnh Cường - Tác phẩm: Summer on the lotus pond

Tác giả: Trần Phong - Tác phẩm: Giarai little girl
Tác giả: Nguyễn Văn Toản - Tác phẩm: Transplant in Tu le - No 3
Tác giả: Nguyễn Phục Anh - Tác phẩm: Festival village sea
Tác giả: Nguyễn Duy Tưởng - Tác phẩm: Challenge - No 2
Tác giả: Nguyễn Cảnh Hùng - Tác phẩm: Look at the World - No1
Tác giả: Ngô Thị Thu Ba - Tác phẩm: Mountains and rivers very romantic
Tác giả: Lê Hoàng Nhân - Tác phẩm: Đan lưới vàng - No2
Tác giả: Lê Đức Toại - Tác phẩm: Traditional craft villages
Tác giả: Huỳnh Nam Đông - Tác phẩm: Shy
Tác giả: Đinh Công Tâm - Tác phẩm: Tu lan cave system - No5
Tác giả: Đào Tiến Đạt - Tác phẩm: Milling rice on highland

Thu Trang

Tin tức khác