Các cuộc thi
   Kết quả các cuộc thi

Kết quả cuộc thi ảnh Nghệ thuật quốc tế Contrast 2017
05:01:43 PM | 25/04/2017
Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Contrast 2017 do CLB Infinity (Bosnia and Herzegovina) tổ chức, Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) bảo trợ.

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Photo-World 2017” tại Ấn Độ.
02:43:40 PM | 21/04/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 4 “Malinik Digital Circuit 2017” tại Serbia-Bulgaria-Macedonia-Bosnia&Herzegovina.
03:16:10 PM | 14/04/2017

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 41 “Trophy Torretes 2017” tại Vương quốc Tây Ban Nha.
02:33:21 PM | 10/04/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế “FASC 2017” tại Ấn Độ.
02:43:10 PM | 03/04/2017
Cuộc thi có tên gọi “Foto Art Super Circuit 2017-FASC” do Bishnupur Photographic Club (BPC) cộng hoà Ấn Độ tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2017/074-075-076), PSA, FIP (Liên đoàn nhiếp ảnh Ấn Độ) với các hạng mục: tự do, ảnh màu, đen trắng, thiên nhiên, du lịch, báo chí.

Kết quả thi ảnh quốc tế “ Han Pijesak 2017” tại Bosnia&Herzegovina.
11:02:19 AM | 29/03/2017
Cuộc thi do Association Artphoto from Bijeljina (AF) cộng hoà Bosnia&Herzegovina tổ chức, dưới sự bảo trợ của PSA, AFG (Artphoto Gallery) với các hạng mục: Ảnh màu, Đen - Trắng, Con người, Thiên nhiên, Du lịch.

Kết quả thi ảnh quốc tế “PCA Salon 2017” tại Serbia.
10:08:59 AM | 16/03/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế “Portrait Circuit 2017” tại bốn quốc gia Serbia-Israel-Austria-Bulgaria
03:44:47 PM | 13/03/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 3 “Kotor Circuit 2017” tại Montenegro
09:13:44 AM | 23/02/2017
Cuộc thi do Photo Club Cattaro Cộng hoà Montenegro phối hợp với Photo Club Enerald- Ireland, Photo Club Novi Sad-Serbia, Digitalna Foto Arhiva, Vukovar-Croatia đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của PSA, DPA.

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 5 “8 Marzo Fotografia 2017” tại Italy
08:15:59 PM | 18/02/2017
Cuộc thi mang tên “8 Marzo Fotografia-Nhiếp ảnh ngày 8 tháng 3” do Ass.Fotoamatori “F.Mochi”. BFI Cộng hoà Italy tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2017/044-045-046-047), FIAF (Liên đoàn nhiếp ảnh Italy), GPU, ISF.
Sau   Trang cuối