Các cuộc thi
   Kết quả các cuộc thi

Kết quả thi ảnh quốc tế “PCA Salon 2017” tại Serbia.
10:08:59 AM | 16/03/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế “Portrait Circuit 2017” tại bốn quốc gia Serbia-Israel-Austria-Bulgaria
03:44:47 PM | 13/03/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 3 “Kotor Circuit 2017” tại Montenegro
09:13:44 AM | 23/02/2017
Cuộc thi do Photo Club Cattaro Cộng hoà Montenegro phối hợp với Photo Club Enerald- Ireland, Photo Club Novi Sad-Serbia, Digitalna Foto Arhiva, Vukovar-Croatia đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của PSA, DPA.

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 5 “8 Marzo Fotografia 2017” tại Italy
08:15:59 PM | 18/02/2017
Cuộc thi mang tên “8 Marzo Fotografia-Nhiếp ảnh ngày 8 tháng 3” do Ass.Fotoamatori “F.Mochi”. BFI Cộng hoà Italy tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2017/044-045-046-047), FIAF (Liên đoàn nhiếp ảnh Italy), GPU, ISF.

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “KUPA 2017” tại Ấn Độ
11:47:27 AM | 10/02/2017
Cuộc thi do Kotrung Uttarpara Photography Associaton (KUPA) Cộng hoà Ấn Độ tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2017/038), PSA, FIP, IUP.

Kết quả thi ảnh quốc tế “WPG Grand Circuit 2017” tại hai quốc gia Serbia và Bosnia & Herzegovina
12:00:53 PM | 06/02/2017
Cuộc thi do Association Art Photo Cộng hoà Bosnia & Herzegovina tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2017/167-168-169), PSA, AUFBIH

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “Love for Art 2017” tại Ấn Độ
11:53:24 AM | 06/02/2017
Cuộc thi do Love for Art (LFA) thành phố Kolkata Cộng hoà Ấn Độ tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2017/016), PSA, IUP, FIP (Liên đoàn nhiếp ảnh Ấn Độ).

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 3 “Mircle 2017” tại Ấn Độ
11:48:37 AM | 06/02/2017
Cuộc thi mang tên gọi “Mircle - Điều kỳ diệu 2017” do Photography Pathshala (PP) Cộng hoà Ấn Độ tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2017/030), PSA, GPU, IUP, ISF, ICS, FIP

Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 3 “Click and Shot 2017” tại Ấn Độ
02:19:05 PM | 18/01/2017
Cuộc thi do Photographic Association of Kanchrapara(PAK) Cộng hoà Ấn Độ tổ chức. Dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2017/011), PSA, FIP (Liên đoàn nhiếp ảnh Ấn Độ) cho các chủ đề: tự do cho ảnh đen trắng, màu, thiên nhiên, du lịch, báo chí.

Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế “Tourism 2016” tại ba quốc gia Serbia-Síp-Romania
10:15:24 AM | 13/01/2017
Cuộc thi do Photo Club 202 Cộng hoà Serbia phối hợp với Cộng hoà Síp và Romania đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2016/501-502-503), PSA FSS, ICS, GP.
Sau   Trang cuối