Các cuộc thi
   Kết quả các cuộc thi
Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Photo-World 2017” tại Ấn Độ. - 02:43:40 PM | 21/04/2017
Buổi sáng trên biển - Huy chương Vàng Salon 2017 tại Ấn Độ - tác giả Đỗ Hiếu Liêm

 Cuộc thi do PW (Photo-World) cộng hoà Ấn Độ tổ chức, dưới sự bảo trợ của PSA với các hạng mục: tự do cho ảnh đen trắng, màu, thiên nhiên, du lịch, báo chí. Đã có 87 tác giả từ 21 quốc gia trên thế giới gửi tác phẩm tham dự. Trong cuộc thi này các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng sau:

Tác giả Lê Châu Đạo đoạt Huy chương Vàng PSA cho tác phẩm “Điểm xoay” (hạng mục du lịch) và giành Huy chương Vàng Salon cho tác phẩm “Bạn thân No2” (hạng mục đen trắng).

Tác giả Đỗ Hiếu Liêm giành Huy chương Vàng Salon cho tác phẩm “Buổi sáng trên biển” (hạng mục màu).

Các tác giả Lê Châu Đạo, Đỗ Hiếu Liêm, Trương Hữu Hùng, Thân Nguyên, Hồ Anh Tiến đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại các hạng mục của cuộc thi.

Thông tin chi tiết đăng trên: http://www.photo-world.in/

Đức Thắng
  Các bài viết mới hơn
    Kết quả cuộc thi ảnh Nghệ thuật quốc tế Contrast 2017  - 25/04/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 4 “Malinik Digital Circuit 2017” tại Serbia-Bulgaria-Macedonia-Bosnia&Herzegovina.  - 14/04/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 41 “Trophy Torretes 2017” tại Vương quốc Tây Ban Nha.  - 10/04/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế “FASC 2017” tại Ấn Độ.  - 03/04/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế “ Han Pijesak 2017” tại Bosnia&Herzegovina.  - 29/03/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế “PCA Salon 2017” tại Serbia.  - 16/03/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế “Portrait Circuit 2017” tại bốn quốc gia Serbia-Israel-Austria-Bulgaria  - 13/03/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 3 “Kotor Circuit 2017” tại Montenegro  - 23/02/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 5 “8 Marzo Fotografia 2017” tại Italy  - 18/02/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “KUPA 2017” tại Ấn Độ  - 10/02/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế “WPG Grand Circuit 2017” tại hai quốc gia Serbia và Bosnia & Herzegovina  - 06/02/2017
Thời Tiết
Giá Vàng Tỷ Giá Thống kê truy cập