Các cuộc thi
   Kết quả các cuộc thi
Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 41 “Trophy Torretes 2017” tại Vương quốc Tây Ban Nha. - 02:33:21 PM | 10/04/2017
Buổi sớm ở biển - Huy chương Đồng FIAP 2017 tại Tây Ban Nha

 Cuộc thi do Foto-Film Calella Vương quốc Tây Ban Nha tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2017/129) ISF, GPU, CEF, FCF. Đã có tác giả từ 38 quốc gia trên thế giới tham dự vào các hạng mục: tự do cho ảnh đen trắng, màu, biển và các khía cạnh của nó (phong cảnh, con người và công việc, chân dung, lặn…). Trong cuộc thi này các tác giả Việt Nam giành giải thưởng sau:

Tác giả Nguyễn Phong giành Huy chương Đồng FIAP cho tác phẩm “Buổi sớm ở biển” (con người và công việc).

Tác giả Lê Đức Toại nhận bằng Danh dự ISF cho tác phẩm “Những người đàn ông đi biển” (đen trắng).

Ngoài ra các tác giả Lê Hoàng Nhân, Lê Đức Toại, Lý Hoàng Long, Nguyễn Phong, Nguyễn Vũ Phước đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm trong các hạng mục của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên:

http://www.festimatge.org/fotografia_torretes_galeries_EN.html

Đức Thắng
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế “FASC 2017” tại Ấn Độ.  - 03/04/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế “ Han Pijesak 2017” tại Bosnia&Herzegovina.  - 29/03/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế “PCA Salon 2017” tại Serbia.  - 16/03/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế “Portrait Circuit 2017” tại bốn quốc gia Serbia-Israel-Austria-Bulgaria  - 13/03/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 3 “Kotor Circuit 2017” tại Montenegro  - 23/02/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 5 “8 Marzo Fotografia 2017” tại Italy  - 18/02/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “KUPA 2017” tại Ấn Độ  - 10/02/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế “WPG Grand Circuit 2017” tại hai quốc gia Serbia và Bosnia & Herzegovina  - 06/02/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “Love for Art 2017” tại Ấn Độ  - 06/02/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 3 “Mircle 2017” tại Ấn Độ  - 06/02/2017
Thời Tiết
Giá Vàng Tỷ Giá Thống kê truy cập