Các cuộc thi
   Kết quả các cuộc thi
Kết quả thi ảnh quốc tế “PCA Salon 2017” tại Serbia. - 10:08:59 AM | 16/03/2017
Trên lưng mẹ - tác phẩm đoạt Huy chương Bạc PCA của Nguyễn Trung Kiên

 Cuộc thi do Photo Club Arizona (PCA) Cộng hoà Serbia tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2017/177), PSA, FSS với các hạng mục: du lịch, thiên nhiên, màu, đen trắng, báo chí. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 6.287 tác phẩm của 376 tác giả từ 62 quốc gia trên thế giới tham dự. Trong cuộc thi này các tác giả Việt Nam giành được những giải thưởng sau:

Tác giả Thanh Trương đoạt Huy chương Vàng FIAP cho tác phẩm “ Giúp mẹ” (màu).

Tác giả Trần Phong giàng Huy chương Vàng PCA cho tác phẩm “Chiều cao nguyên” (màu).

Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch nhận Bằng Danh dự FIAP cho tác phẩm “Trên cánh đồng” (màu).

Tác giả Lê Hoàng Nhân nhận hai Bằng Danh dự PCA cho các tác phẩm “ Phơi đũa tre” (màu) và “Kiểm tra sản phẩm” (đen trắng).

Tác giả Nguyễn Trung Kiên giành Huy chương Bạc PCA cho tác phẩm “Trên lưng mẹ” (đen trắng).

Các tác giả Đỗ Hiếu Liêm, Lê Hoàng Nhân, Trần Phong, Nguyễn Ngọc Thạch, Thanh Trương, Nguyễn Trung Kiên đều có tác phẩm được

trưng bày triển lãm trong các hạng mục của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: http://www.pca-exhibition.com/pcasalon/results

Đức Thắng
  Các bài viết mới hơn
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 3 JIC 2017 tại Ấn Độ.  - 22/05/2017
    Kết quả thi ảnh Quốc tế lần thứ 2 ba năm một lần “In Glory of Woman 2017 “ tại Serbia.  - 15/05/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 1 “Monte Circuit 2017” tại Montenegro.  - 09/05/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 21 “Grand Tour Delle Colline 2917” tại Italy.  - 03/05/2017
    Kết quả cuộc thi ảnh Nghệ thuật quốc tế Contrast 2017  - 25/04/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Photo-World 2017” tại Ấn Độ.  - 21/04/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 4 “Malinik Digital Circuit 2017” tại Serbia-Bulgaria-Macedonia-Bosnia&Herzegovina.  - 14/04/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 41 “Trophy Torretes 2017” tại Vương quốc Tây Ban Nha.  - 10/04/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế “FASC 2017” tại Ấn Độ.  - 03/04/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế “ Han Pijesak 2017” tại Bosnia&Herzegovina.  - 29/03/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế “Portrait Circuit 2017” tại bốn quốc gia Serbia-Israel-Austria-Bulgaria  - 13/03/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 3 “Kotor Circuit 2017” tại Montenegro  - 23/02/2017
    Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 5 “8 Marzo Fotografia 2017” tại Italy  - 18/02/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “KUPA 2017” tại Ấn Độ  - 10/02/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế “WPG Grand Circuit 2017” tại hai quốc gia Serbia và Bosnia & Herzegovina  - 06/02/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “Love for Art 2017” tại Ấn Độ  - 06/02/2017
    Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 3 “Mircle 2017” tại Ấn Độ  - 06/02/2017
    Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 3 “Click and Shot 2017” tại Ấn Độ  - 18/01/2017
    Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế “Tourism 2016” tại ba quốc gia Serbia-Síp-Romania  - 13/01/2017
    Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “KPC 2016” tại Ấn Độ  - 09/01/2017
Thời Tiết
Giá Vàng Tỷ Giá Thống kê truy cập