Các cuộc thi

Kết quả cuộc thi ảnh Nghệ thuật quốc tế Contrast 2017
05:01:43 PM | 25/04/2017
Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Contrast 2017 do CLB Infinity (Bosnia and Herzegovina) tổ chức, Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) bảo trợ.

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Photo-World 2017” tại Ấn Độ.
02:43:40 PM | 21/04/2017

THÔNG BÁO Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”
10:24:47 AM | 18/04/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 4 “Malinik Digital Circuit 2017” tại Serbia-Bulgaria-Macedonia-Bosnia&Herzegovina.
03:16:10 PM | 14/04/2017

Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật đồng hành với festival di sản Quảng Nam 2017
03:45:14 PM | 13/04/2017

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 41 “Trophy Torretes 2017” tại Vương quốc Tây Ban Nha.
02:33:21 PM | 10/04/2017

Kết quả thi ảnh vòng quốc tế “FASC 2017” tại Ấn Độ.
02:43:10 PM | 03/04/2017
Cuộc thi có tên gọi “Foto Art Super Circuit 2017-FASC” do Bishnupur Photographic Club (BPC) cộng hoà Ấn Độ tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2017/074-075-076), PSA, FIP (Liên đoàn nhiếp ảnh Ấn Độ) với các hạng mục: tự do, ảnh màu, đen trắng, thiên nhiên, du lịch, báo chí.

Kết quả thi ảnh quốc tế “ Han Pijesak 2017” tại Bosnia&Herzegovina.
11:02:19 AM | 29/03/2017
Cuộc thi do Association Artphoto from Bijeljina (AF) cộng hoà Bosnia&Herzegovina tổ chức, dưới sự bảo trợ của PSA, AFG (Artphoto Gallery) với các hạng mục: Ảnh màu, Đen - Trắng, Con người, Thiên nhiên, Du lịch.

Thể lệ Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Huế - Những góc nhìn mới” Lần thứ III - 2017
10:40:47 AM | 16/03/2017

Kết quả thi ảnh quốc tế “PCA Salon 2017” tại Serbia.
10:08:59 AM | 16/03/2017
Sau     Trang cuối